Ukjent

[Oversiktsbilde, Bergen sentrum]

Oversiktsbilde, Bergen sentrum

Oversiktsbilde, Overview, Bergen Svømme Club

Fotografi ubb-kk-pk-7425

Knud Knudsen

[Store Lungegårdsvann og Lille Lungegårdsvann sett fra Fjellveien]

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0569

Knud Knudsen

[Store Lungegårdsvann og Lille Lungegårdsvann sett fra Fjellveien]

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0570

Ukjent

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7434

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2653

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skansen

Oversiktsbilde mot sør

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2168

Enoch Djupdræt

[Bergen sett fra Fløyen.]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0009

K. Knudsen & Co.

[Bergen]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-nax-0684

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7433

Underwood & Underwood

Bergen, west from the Flöifjeld, over the harbor (right) and Puddefjord (distant). Norway

By- og småsteder, Cities and villages, Stereoskopfotografi, Oversiktsbilde, Overview, Hestekjøretøy, Kusk

Fotografi ubb-bs-ok-20500-002

Ukjent

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7435

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Enoch Djupdræt

[Utsikt fra Fjellveien, nordvestover.]

Utsikt fra Fjellveien, nordvestover.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0001

Ukjent

[Fra eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Fra eksplosjonsulykken 1944

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-16404

Knud Knudsen

[Bergen sentrum sett fra Fjellveien]

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Domkirke, Vann

Fotografi ubb-kk-nbx-0567

Ukjent

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7436

Atelier K. Knudsen

Bergen.

Utsikt fra Fjellveien mot nord.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-0139

Bergen.

No. 6414 Eneberettiget Mittet & Co.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkb-00319