Atelier KK

[Christinegård. til høyre nr. 22 og 18]

Arbeider, Bil, Hest, Trehusbebyggelse by, Hestekjøretøy, Murearbeid, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-kk-n-347-058