Atelier KK

[Kvinne med spebarn på Spebarnshjemmet, Kalfarveien 43]

Kvinne med spebarn på Spebarnshjemmet, Kalfarveien 43

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Barnehjem, Yrkesklær, Kopp

Fotografi ubb-kk-n-429-240

Atelier KK

[Kvinne med barn på Spebarnshjemmet, Kalfarveien 43]

Kvinne med barn på Spebarnshjemmet, Kalfarveien 43

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Barnehjem, Yrkesklær, Kopp

Fotografi ubb-kk-n-429-241