Knud Knudsen

Parti fra Haugen i Nebbedalen, Søndmør

Landskap, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-nd-0282

Atelier K. Knudsen

Søndmøre, Haugen

Hotel Norangsdal, idag Villa Norandal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-pk-2871