Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

1930-04-26

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-017

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-019

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

1930-04-26

Bygninger, Søyler, Telefonsentral

Fotografi ubb-kk-n-380-022

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

1930-04-26

Telefonsentralen på Kronstad

Barn, Child, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-018

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-023

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-020

Atelier KK

ubb-kk-pk-5068

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5068

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-331-022