Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Lillestrømmen var et sund som inntil 1926 forbandt Lille og Store Lungegårdsvann

Arbeider, By- og småsteder, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Fotografi ubb-bros-03957