Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.Vincent Lunges gate i Nonneseterkvartalet ...

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Lastebil, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-092

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai, sett mot Bergens skofabrikk, Nonneseterkvartalet og Ramstad & Tertnes steinhuggeri.Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller ...

Skofabrikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Båt, Boat, Sjø, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-415-102

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Bro, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-13005

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Lillestrømmen var et sund som inntil 1926 forbandt Lille og Store Lungegårdsvann

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Fotografi ubb-bros-03957

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai, sett mot biblioteket, Bergens Skofabrikk og Østre Strømkai i Nonneseterkvartalet.Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller ...

Skofabrikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Bibliotek, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-415-093

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-13006

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.Vincent Lunges gate i Nonneseterkvartalet ...

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Lastebil, Byggeplass, Building site, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-n-415-091

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Vincent Lunges gate og Østre Strømkai i Nonneseterkvartalet ses til venstre.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. ...

Kvinne, Woman, Barn, Child, Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-n-415-094

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.Ramstad & Tertnes steinhuggeri til venstre.Oppdragsgiver: ...

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-415-097

Atelier KK

[Områdebilde ved Nygårdstangen]

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai, Ramstad & Tertnes steinhuggeri til venstre. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med ...

Kvinne, Woman, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Byggeplass, Building site, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-415-106