K. Knudsen & Co

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-nax-0547

K. Knudsen & Co

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate med Lyder Sagens gate til venstre i bakgrunnen

Barn, Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-nax-0546

Leif Larsen

[Ved Aasegården]

Huset i bakgrunnen er Daniel Hansens gate 24, veggen er sørenden av Aasegården og den buede skyggen er fra den gamle Sangerhallen/Bergenshallen.Kilde: Jan Ivar Sletteng

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-20319

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1960-07-04

Lille Lungegårdsvann

Museum, By- og småsteder, Flyfoto, Oversiktsbilde, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-w-f-009502

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119782

Knud Knudsen

[Bergenl]

Mot Nygårdstangen

By- og småsteder, Fjell, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0213

Atelier KK

[Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate]

Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate. Mitre bil er av modell American LaFrance

Personbil, Gate, Brannbil, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-503-003