K. Knudsen & Co.

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate

Gate, Bygninger, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-nax-0547

K. Knudsen & Co.

[Daniel Hansens gate]

Daniel Hansens gate med Lyder Sagens gate til venstre i bakgrunnen

Gate, Barn, Bygninger, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-nax-0546

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Mot Nygårdstangen

Fjell, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0213

Leif Larsen

[Ved Aasegården]

Huset i bakgrunnen er Daniel Hansens gate 24, veggen er sørenden av Aasegården og den buede skyggen er fra den gamle Sangerhallen/Bergenshallen.Kilde: Jan Ivar Sletteng

Gate, Bygninger, By- og småsteder

Fotografi ubb-bs-ok-20319

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1960-07-04

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Museum, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-w-f-009502

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119782

Atelier KK

[Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate]

Bergen Brandvæsens biler i kortesje gjennom Daniel Hansens gate. Mitre bil er av modell American LaFrance

Gate, Brostein, Personbil, Brannbil

Fotografi ubb-kk-n-503-003