Samlinger knyttet til Sunnfjord

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-A

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-b

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 8: [Dingemoen i Dalsfjorden i Søndfjord]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-008

Antegnelser af natur-historisk Art 3: [Pimpsteen i Søndfjord]

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Geologi, Norge

Brev ubb-ms-0200-a-03