Samlinger knyttet til Trondhjems domkirke

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0972-II-30

Diplom datert 1442, 9. juli. Oslo

1442-07-09

Kong Christoffers vernebrev for domkapitlet i Trondheim. Avskrift av major Niels G.A. Dahl etter Gerhard Schønings beskrivelse over Trondhjems Domkirke (se opplysninger i Diplomatarium Norvegicum 13, s. 83).

Middelalderen, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Trondhjem domkirke

Diplom ubb-diplom-0113