Diplom datert 1536, 1. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1536-03-01

Lensmann Torstein Bjarnessøn og fem lagrettemenn på Voss tilkjenner Staffan Haldorssøn 9 månedsmatsbol i Nedre Himle i Bordalen åtting på Voss, som Anna Henriksdatter hadde tilegnet seg.

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0208