Knud Knudsen

Parti af Seiersbjerget opover mod Fløen ved Bergen.

By- og småsteder, Naust, Vann, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2133

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kalfaret-Bergen

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005042

Ukjent

[Fredrik Harloff med søster]

1907-04-28

Sykkel, Mann, Søsken

Fotografi ubb-bs-ok-04151-004

Ukjent

[Lungegårdshospitalet]

Det første hospitalsbygget. Ble bygget i 1846 og brant ned juleaften1853.Reprofotografert av Atelier KK.

Lepra, Hage, Sykehus

Fotografi ubb-kk-n-389-049