Olai Schumann Olsen

[Gørbitz gate / Søndre Allemnningen]

Gørbitz gate / Søndre Allemnningen

Gatelys, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Allmenning

Fotografi ubb-so-0644