Knud Knudsen

Odde i Hardanger- I

Del av panorama- 1003- II

Gård, Fjell, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1002