Knud Knudsen

Odde i Hardanger- I

Del av panorama- 1003- II

Fjell, Gård, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1002