Catharine Hermine Kølle

'Slondal'

Setergrand, Slondal i Ulvik. Signatur: Peint de C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000421

Catharine Hermine Kølle

'Slondal'

Slondal, Ulvik. Signatur: C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000419

Catharine Hermine Kølle

'Slondal'

Slondal, Ulvik. Signatur: C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000420