Atelier KK

ubb-kk-n-292-070

Foto av en vegg med seks rammer for reklameplakater. I hver ende fins der utstillingsmontere. I disse skimtes telegrafbygget og tomten til posthuset

Gate, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-292-070

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926]

Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926

Brakke, Gate, Forsikringsselskap, Byggeplass, Nybygg, Varemagasin, Karnapp, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-257-002

Atelier KK

[Lappeleiren arrangert av Bergen Turistforening på posthustomten 1928]

Lappeleiren arrangert av Bergen Turistforening på posthustomten 1928

Reinsdyr, Samer, Samedrakt, Lavvo, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-311-024

Atelier KK

[Lappeleiren arrangert av Bergen Turistforening på posthustomten 1928]

Lappeleiren arrangert av Bergen Turistforening på posthustomten 1928

Reinsdyr, Samer, Samedrakt, Lavvo, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-311-025

Atelier KK

[Posthustomten og Olav Kyrres gate]

By- og småsteder, Park, Byggeplass, Tregjerde, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-114