K. Knudsen & Co.

[Nedlæggelse af Grundstenen til Bergens nye Theater]

1906-07-25

Kong Haakon legger ned grunnsteinen til teateret, 25. juli 1906

Teater, Konge, Folkemengde, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0383

K. Knudsen & Co.

[Nedlæggelse af Grundstenen til Bergens nye Theater]

1906-07-25

Kong Haakon legger ned grunnsteinen til teateret, 25. juli 1906

Teater, Konge, Folkemengde, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0385

Carl Bjørn Olsen

[DNS]

Statue, Teater, Brostein

Fotografi ubb-bs-ok-19371-081

Olaf Andreas Svanøe

[Den Nationale Scene ble bygget i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Scou]

Den Nationale Scene ble bygget i 1909. Arkitekt var Einar Oscar Scou

Teater, Byggeplass, Murhus, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bros-03686

Ukjent

Signe Danning og William Ivarson Gamle Heidelberg

Gamle Heidelberg var basert på Wilhelm Meyer-Försters skuespill Alt-Heidelberg.

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Postkort ubb-bs-ok-01972-002

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Gamle Heidelberg var basert på Wilhelm Meyer-Försters skuespill Alt-Heidelberg.

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Postkort ubb-bs-ok-01972-003-b

K. Knudsen & Co.

Den Nationale Scene, Bergen

Teater

Fotografi ubb-bros-04765

Ukjent

[Bygging av den Nasjonale Sene]

1907-09-08

Teater, Oversiktsbilde, Byggeskikk

Fotografi ubb-bs-q-00731-001

Bergens Nationale Scene "Naar den ny vin blomstrer" Hrr. Ivarson

Premier på DNS 09. mai 1910

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Postkort ubb-bs-ok-01972-005

K. Knudsen & Co.

[Nedlæggelse af Grundstenen til Bergens nye Theater]

1906-07-25

Kong Haakon legger ned grunnsteinen til teateret, 25. juli 1906

Teater, Konge, Folkemengde, Student, Studentlue, Kor, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0386

Ukjent

ubb-bros-05160

Teater, Snø

Fotografi ubb-bros-05160

Selmer Malvin Norland

William Ivarson "Pigernes Alfred"

Postkort, Pipe, Skuespiller, Teaterforestilling, Vest

Postkort ubb-bs-ok-01972-007

Gustav Brosing

Engen sett fra teateret

1959-10-25

Statue, Butikk, Murhus

Fotografi ubb-bros-00876

Atelier KK

[Mennesker ved Den Nationale Scene]

Kvinne, Teater, Mann, Hatt, Frakk, Kåpe

Fotografi ubb-kk-n-353-014

K. Knudsen & Co.

[Nedlæggelse af Grundstenen til Bergens nye Theater]

1906-07-25

Kong Haakon legger ned grunnsteinen til teateret, 25. juli 1906

Konge, Folkemengde, Student, Studentlue, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0384

Ukjent

Signe Danning og David Knudsen. Gamle Heidelberg

Gamle Heidelberg var basert på Wilhelm Meyer-Försters skuespill Alt-Heidelberg.

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Postkort ubb-bs-ok-01972-003-a

K. Knudsen & Co.

Kongen og Dronningen kjörer bort efter Grunstenslæggningen

1906-07-25

Konge, Lykt, Skysskar, vognmann, kusk, Landauer, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0387

Carl Bjørn Olsen

[DNS]

Statue, Teater

Fotografi ubb-bs-ok-19785

K. Knudsen & Co.

[Kongen og Dronningen kjører bort etter Grunnstensnedleggelsen]

1906-07-25

Konge, Politi, Folkemengde, Flosshatt, Paraply, Skysskar, vognmann, kusk, Dronning, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ncn-0382

Ukjent

[Bygging av Den Nasjonale scene]

1907-09-08

Arbeider, Teater, Oversiktsbilde, Byggeplass

Fotografi ubb-bs-q-00731-002

Davi Knudsen i skuespillet Brand

Premier på DNS 19. februar 1905

Teater, Postkort, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Postkort ubb-bs-ok-01972-004