Widerøe's Flyveselskap A/S

[Starefossen. Fjellveien]

1960-07-04

Starefossen. Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009372

Atelier KK

Bergen: Utsikt fra Fjeldveien.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2638

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellsiden]

1961-08-19

Fjellsiden

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139489

Atelier KK

Bergen: Utsikt fra Fjeldveien.

Kvinne, By- og småsteder, Postkort, Benk, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2640

Ukjent

[Interiør, reduksjonskammer]

Interiør, Maskinhall, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13165

Fjellveien u.å.

Fjell, Vei, Jerngjerde

Fotografi ubb-bros-00937

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009426

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009407

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1721

Thora Thomsen

Fotoalbum etter Thora Thomsen 1925-1927

Fotoalbumet kommer med et notat skrevet av gavegiver Professor Sigrid Lien ved Institutt for lingvistiske, estetiske og litterære studier på Universitetet i Bergen: ...

Kirke, Gruppeportrett, Ski, Trekkspill, Sommer, Friluftsliv, Sykkel, Robåt, Fritidsbåt, Fottur, Påske, Kor, Båt, Barnevogn, Ruiner, Trommeslager

Album ubb-bs-fol-02300

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009376

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Tur til Fløyen]

Soldat, Militæruniform, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-01010

Enoch Djupdræt

[Fjellveien]

Vei, Bolighus, Skur

Fotografi ubb-dju-bx-0585

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Fjeldveien, Vaaren 1905

Kvinne, Fjell, Snø, Vinter, Jerngjerde, Spaserdrakt

Fotografi ubb-bros-00941

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien. Starefossen]

1964-08-11

Fjellveien. Starefossen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143595

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjeldveien.

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2656

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

Kirke, By- og småsteder, Vei, Dampskip, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fra Fjellveien

Kirke, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0156

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellsiden]

1960-07-04

Fjellsiden

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009378

Olaf Andreas Svanøe

Fjeldveien 1906

Vei, Postkort, Benk, Jerngjerde, Spaserdrakt, Par

Fotografi ubb-bros-00942b

Ukjent

Fra Fjeldveien.

Spaserende inntar Fjellveien engang i 1890-årene. Den nye fjellveien er en ettertraktet turvei. Landlig er her også på denne tiden. Til høyre i bakgrunnen skimter vi Samuel B. Meyers lærfabrikk på Årstadvollen. S. Thowsen 2001.

Landskap, Folk, Fjell, By- og småsteder, Paraply, Promenering

Fotografi ubb-thw-0455

Hildegard Martens

[Album]

Familiealbum med motiver fra inn og utland 1901-1905

Interiør, Fotoalbum, Hest, Gård, Pensjonat, Stue, rom, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gås, Ku, Hund, Ridning, Robåt, Slede

Album ubb-bs-fol-02028

Eduard Wilhelm Moss

[Bolighus i fjellveien]

Snø, Bolighus, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-15987

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen

Trillebår, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Fotografi ubb-bs-ok-13069

Gustav Brosing

Nordnes sett fra Fjellveien.

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-03569

Ralph L. Wilson

Eriksen, Gudmundsen, Jørgensen ved bil i Fjeldveien

Personbil, Mann, Veske, Stråhatt, Sixpence, Dress

Fotografi ubb-wil-c-049

Ukjent

Fra Fjeldveien

Eit oversiktsfoto av nokre båter som ligger i Lille Lungeårdsvatn og området rundt. Ukjent fotograf

Fjell, Kirke, By- og småsteder, Innsjø, Båt, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0451

Johan von der Fehr

[Fjellveien]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-00936

Olaf Andreas Svanøe

Den nye vei ved Bellevue

Den nye veien som førte til Hotel Bellevue.

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Vei

Fotografi ubb-thw-0507

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fjellveien]

Familieportretter

Fotografi ubb-lbl-08447

Christian Olai Heggland

[Tur i Fjellveien]

Landskap

Fotografi ubb-hegg-053

[Fjellveien]

Fjellveien

Vei, Skog

Fotografi ubb-bros-07856

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009379

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien. Starefossen]

1964-08-11

Fjellveien. Starefossen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143594

Solveig Greve

[Utsikt fra Fjellveien]

Skog

Fotografi ubb-sg-009-008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009425

Christian Olai Heggland

[Tur i Fjellveien]

Landskap

Fotografi ubb-hegg-064

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Mann i Fjellveien]

Trolig fra området rundt Martensgården. Mannen kun oppgitt som Sigurd

Fjell, Snø, Vinter, Mann, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bros-01025

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009408

Olaf Andreas Svanøe

Fjellveien

To kvinner som går på tur i fintøy i fjellveien.

Fjell, Fottur, Hatt, Kjole, Promenering

Fotografi ubb-thw-0392

Lauritz Johan Bekker Larsen

I Fjeldveien, September '03

Kvinne

Fotografi ubb-lbl-09109

Olai Schumann Olsen

[Duekleive i Fjellveien?]

Duekleive i Fjellveien?

By- og småsteder, Stige, Duekleive

Fotografi ubb-so-0197

Olai Schumann Olsen

[Gutt på benk i Fjellveien]

Gutt på benk i Fjellveien

By- og småsteder, Gutt, Hverdagsklær, Steinbenk

Fotografi ubb-so-0211

Ukjent

Bergen - Den nye Vei ved Bellevue

u.å

Fjell, Vei, Postkort, Jerngjerde

Fotografi ubb-bros-00939

Lauritz Johan Bekker Larsen

Kristofa og Franziska i Fjeldveien. 1897

Kvinne

Fotografi ubb-lbl-09110

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009375

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien. Starefossen]

1964-08-11

Fjellveien. Starefossen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143596

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009409

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Kirke, Vei, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2715

Atelier KK

Bergen: Fjeldveien

Fjell, Vei, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-2657

Atelier KK

Bergen: Utsikt fra Fjeldveien.

Ny kopi.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2639

Olai Schumann Olsen

Bergen. Fjellveien

Kvinne, Vei, Snø

Fotografi ubb-so-2163

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009380

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Skredderdalen / Fjellveien

Bygninger, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13163

Ukjent

[Mulelvvannverket]

Fjellveien / Skredderdalen

Elv, El-, gass- og vannforsyning, Vannverk

Fotografi ubb-bs-ok-13164

Knud Knudsen

Bergen seet fra Fløiveien

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1770

Knud Knudsen

Parti af Fløiveien, Bergen

Oversiktsbilde, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-1622-09614

K. Knudsen & Co

Bergen: Parti fra Fjeldveien

Vei, Postkort, Bolighus, Jerngjerde, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-pk-0875

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Fjeldveien, Vaaren 1905.

Kvinne, Snø, Damehatt, Jerngjerde

Fotografi ubb-bros-00935

Knud Knudsen

Utentittel [Fjellsiden]

Fra Box 16 (Lumière 7555)

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ncx-0387

Knud Knudsen

Udsigt fra Fjeldveien mod Ulrikken.

1891-03-16

Fjell, By- og småsteder, Vei, Snø, Parkbenker

Fotografi ubb-kk-1622-09299

Carl Bjørn Olsen

[Laila og Mag Olsen, Fjellveien 1917]

Laila og Mag Olsen, Fjellveien 1917

Fottur, Damehatt, Kjole, Søsken

Fotografi ubb-bs-ok-18459

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Fotografi ubb-bs-ok-13167

Ukjent

[Utsikt mot vågen]

Utsikt mot vågen

By- og småsteder, Vei, Seilbåt, Oversiktsbilde, Tre, Våg

Fotografi ubb-bs-fol-01219

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009371

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien og Skansemyren]

1960-07-04

Fjellveien og Skansemyren

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009377

Knud Knudsen

Sandvigen ved Bergen seet fra Fjeldveien

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-2687

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009424

Atelier KK

Utsikt fra Fjeldveien mot Ask.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2636

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009381

Ukjent

Bergen fra Fjeldveien

Eit oversiktsfoto av Bergen med Nordnes som stikker ut i fjorden.Ukjent fotograf og tidspunkt.

Fjell, Kirke, By- og småsteder, Båt, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0462

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Fjellveien / Skredderdalen. Mulelvvannverket

Byggeplass, Grunnmur, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13166

Carl Bjørn Olsen

[Laila, Betzy, Mag og Car Odin Olsen, Fjellveien 1917]

Laila, Betzy, Mag og Car Odin Olsen, Fjellveien 1917

Familie og slekt, Fottur, Mann, Damehatt, Bowlerhatt, Benk

Fotografi ubb-bs-ok-18463

Solveig Greve

[Fjellveien]

Helga og Svein Norland

Fjelltur, Ektepar

Fotografi ubb-sg-009-013

Atelier KK

Bergen: Fjeldveien

By- og småsteder, Vei, Postkort, Tre

Fotografi ubb-kk-pk-2641

Knud Knudsen

Parti af Fløiveien, Bergen

Fløysvingene og gården Nordre Skansemyr

Oversiktsbilde, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-1622-09285

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fjellveien]

1960-07-04

Fjellveien

Flyfoto, Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009383

Ukjent

Bergen fra Fjeldveien

Eit oversiktsfoto av Bergen med Nordnes som stikker ut i fjorden. Nede ved foten av fjellet ser ein Bergen Domkirke Ukjent fotograf og tidspunkt.

Fjell, Kirke, By- og småsteder, Båt, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0454

Atelier KK

Bergen: Utsikt fra Fjeldveien.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2637

Olaf Andreas Svanøe

[Utsikt fra Fløyen]

Kvinne, Barn, Mann, Oversiktsbilde, Spasertur, Flosshatt

Fotografi ubb-bros-03282

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Gutt

Fotografi ubb-kk-2127-0930

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum og Fjellveien]

Sentrum og Fjellveien

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005143

Ukjent

[Kong Haakon, Statsminister Michelsen og Keiser Wilhelm II i Fjellveien?]

Barn, Mann, Oversiktsbilde, Hestekjøretøy, Kusk, Statsbesøk

Fotografi ubb-bros-05565

Ukjent

[Fjellveien]

Landskap, Kvinne, Vei, Spasertur

Fotografi ubb-bros-00938

Eduard Wilhelm Moss

Ung mann

Utsikt fra Fjellsiden

Fjell, Bygninger, Ung mannsportrett, Oversiktsbilde, Planter, Hverdagsklær, Våg, Hav

Fotografi ubb-bs-ok-15948

Ukjent

[Fjellveien, u.å.]

Fjellveien, u.å.

Vei, Gård

Fotografi ubb-bros-00942a

Atelier KK

Bergen: Fjeldveien

Fjell, By- og småsteder, Vei, Postkort, Jerngjerde

Fotografi ubb-kk-pk-2642