Samlinger knyttet til Tvilde

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0421

Diplom datert 1461, 15. august. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1461-08-15

To lagrettemenn gjør kjent, at Peter Håvardssøn ikke ville stadfeste sin mors, hustru Gerthrud Jacobsdatter, salg av 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss, derfor betaler kjøperen Gard Olafssøn Peter en ny kjøpesum for denne ...

Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol, Dom, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0145

Diplom datert 1534, 8. juli. Vossevangen (Voss, Hordaland)

1534-07-08

Seks lagrettemenn på Voss stadfester, at Lars (Laurents) Torsteinssøm for 31 år siden kjøpte 4 månedsmatsbol i Tvilde og like meget i Mulen i Vangen sogn på Voss av Viljam og Arnfinn Erlingssønner samt deres ...

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0206

Diplom datert 1449, 16. mars. Tvilde (Voss, Hordaland)

1449-03-16

Presten på Voss og seks lagrettemenn gjør kjent at hustru Gerthrud Jakobsdatter (Rømer) solgte til Gård Olafssøn 2 ½ månedsmatsbol i Tvilde på Voss. Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0122

Diplom datert 1493, 1. juni. Tvilde (Voss, Hordaland)

1493-06-01

Fire lagrettemenn på Voss gjør kjent, at Viljam Olafssøn solgte til Laurens Torsteinssøn 4 månedsmatsbol i Tvilde i Vinje åtting i Vangen sogn på Voss og mottok betaling for dette.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0171

Diplom datert 1585, 16. september. Voss (Vossevangen, Hordaland)

1585-09-16

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror ...

Kunngjøring, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0317

Diplom datert 1449, 16. mars. Tvilde (Voss, Hordaland)

1449-03-16

Avskrift og oversettelse ved W.F.K. Christie er innlagt i Ms 67 a og 421.9

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0122