Brev datert den 28. desember 1825 som handler om at Christian Magnus Falsen skylder penger.

1825-12-19

Svar av 28. desember påført samme brev. Falsen skriver at han forventet å motta oppgjør istedenfor at det blir forlangt at det han skylder gjøres opp. En slik fremgangsmøte vil kun røpe fiendtlighet på ...

1800-tallet, Skyld

Brev ubb-ms-0178-b-15

Jens Schydz

Gjenpart av brev 30. april 1825 om tukthuset i Kristiansand og i Bergen.

1825-04-30

Tukthuset i Christiansand skal legges ned og forbryterne fordeles mellom tukthuset i Bergen og tukthuset i Christiania.

Bergen stiftsdireksjon, Tukthus, Justis- og politidepartemenetet, Christiania stiftsdireksjon

Brev ubb-ms-0178-b-16

Indkomne Brever m. m. 1746 - 1867.

1845-01-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Smede- og Uhrmakerlauget, Urmaker, Smed

Manuskript ubb-ms-0167-13-156-165

'Indkomne Brever m.m. 1648-1862'

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-139-34

Brev datert den 27. mai 1825 som handler om at Christian Magnus Falsen skylder penger

1825-05-27

På samme brev skriver Falsen den 3. juni 1825 at brevskriver må oppgi beløpet som han er skyldig.

1800-tallet, Skyld

Brev ubb-ms-0178-b-14

Brev til Wollert Konow

1825-11-14

Informasjon om anskaffelse av dampskip.til Bergen .

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-016