Knud Knudsen

Parti fra Fagernæs, Valders

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol, Krokket

Fotografi ubb-kk-1318-0725

Knud Knudsen

Parti af Slidrefjorden seet fra den nye Vei ved Reien i Valders.

Fjord, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-2114

Knud Knudsen

Parti fra Fagernæs, Valders

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Hagemøbler

Fotografi ubb-kk-1318-0724

Knud Knudsen

Parti fra Kvamskleven i Valders

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-0746

Knud Knudsen

Parti fra Løken i Valders.

Bygd, Innsjø, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0811

Knud Knudsen

Skydsskifte Skogstad, Valders

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bro, Elv, Grind

Fotografi ubb-kk-2127-0834

Knud Knudsen

Langleikspillerske fra Valders

Langeleikspillersken Berit på Pynte (1812-1899)

Bord, Gård, Turisme, Mann, Musiker, Langeleik, Langeleikspiller

Fotografi ubb-kk-1622-09132

Knud Knudsen

Parti fra Valders

Gård, Steinmur

Fotografi ubb-kk-ns-0899

Knud Knudsen

Grindheim i Vang Valders

Vei, Bygd

Fotografi ubb-kk-2127-0829

Knud Knudsen

Parti fra Frydenlund, Valders

Kirke, Gård, Uthus, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0719

Knud Knudsen

Parti fra Odnæs, Hadeland

Gård, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0710

Knud Knudsen

Fagerheim i Valders.

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-3413

Knud Knudsen

Parti ved Fagernæs i Valders.

Landskap, Innsjø

Fotografi ubb-kk-1318-3409

Knud Knudsen

Parti fra Gravdal, Valders

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Klestørk, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0884

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0892

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien, Valders

Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0894

Knud Knudsen

Parti af Kvamskleven i Valders

Veien bygget i 1862

Vei, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-0826

Knud Knudsen

Parti fra Slidre i Valders

Kirke, Steinmur

Fotografi ubb-kk-1318-0739

Knud Knudsen

Parti fra Fagernæs, Valders

Landskap, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-0721

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien, Valders

Kirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0895

Knud Knudsen

Parti fra Odnæs, Hadeland

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0879

Knud Knudsen

Parti ved Øilo i Valders.

Fjell, Vei, Gård, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-0744

Knud Knudsen

Fosheim i Valders.

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skog, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-3416

Knud Knudsen

Nystuen paa Filefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-0838

Knud Knudsen

Parti fra Tomlevold, Hadeland

Knudsens mørkeromstelt plassert ved gjerdet til høyre for bygget.

Gård, Uthus, Tregjerde, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-ns-0881

Knud Knudsen

Langleikspillerske fra Valders

Langeleikspillersken Berit på Pynte (1812-1899)

Bord, Kvinne, Gård, Musiker, Langeleik

Fotografi ubb-kk-1622-09133

Knud Knudsen

Parti fra Gravdal, Valders

Gård, Klestørk, Uthus, Stige, Låve, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0717

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien, Valders

Oversiktsbilde, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0896

Knud Knudsen

Fosheim i Valders.

Innsjø, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-3417

Knud Knudsen

Parti fra Nystuen, Filefjeld

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Steinmur

Fotografi ubb-kk-ns-0912

Knud Knudsen

Parti fra Gravdal, Valders

Gård, Uthus, Tregjerde, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0883

Knud Knudsen

Parti fra Kvamskleven i Valders

Fjell, Vei, Vann, Tregjerde, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-0748

Knud Knudsen

Parti fra Nystuen, Filefjeld

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Steinmur

Fotografi ubb-kk-ns-0913

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders.

Oversiktsbilde, Vann, Telegrafstolpe, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0735

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien, Valders

Vei, Husmannsplass, Torvtak, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0893

Knud Knudsen

Parti fra Fagernæs, Valders

Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0888

Knud Knudsen

Parti ved Lillestrandfjord nær Skogstad i Valders.

Fjell, Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-2127-0833

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders

Kirke, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0733

Knud Knudsen

Nystuen paa Filefjeld

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0839

Knud Knudsen

Parti mellem Stee og Øilo i Valders

Vei, Gård, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0740

Knud Knudsen

Parti af Slidrefjorden fra Rein i Valders.

Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2113

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Bro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0891

Knud Knudsen

Parti fra Tomlevold, Hadeland

Knudsens mørkeromstelt står ved hjørnet av gjerdet på høyre side.

Gård, Uthus, Tregjerde, Stige, Tun, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0713

Knud Knudsen

Parti fra Fagernæs, Valders

Fotografi ubb-kk-ns-0889

Knud Knudsen

Parti fra Slidre, Valders

Kirke, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0900

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Knudsens mørkeromstelt plassert inn mot fjellveggen.

Vei, Hestekjerre, Mørkeromstelt, Skar

Fotografi ubb-kk-ns-0910

Knud Knudsen

Nystuen paa Filefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0837

Knud Knudsen

Parti mellem Tomlevold og Gravdal, Hadeland

Vei, Gård, Uthus, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0882

Knud Knudsen

Parti fra Kvamskleven i Valders

Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0745

Knud Knudsen

Parti mellem Ste og Øilo, Valders

Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Sagbruk

Fotografi ubb-kk-ns-0901

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Vei

Fotografi ubb-kk-2127-0824

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Elv, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0890

Knud Knudsen

Parti ved Ryfossen mellem Stee og Øilo i Valders.

Foss, Arbeider, Kvern/mølle (bygdemølle), Sagbruk, Trelast

Fotografi ubb-kk-1318-0743

Knud Knudsen

Parti ved Skøien, Hadeland

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0880

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders

Vei, Vann, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-0729

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0728

Knud Knudsen

Parti mellem Ste og Øilo, Valders

Trolig Knudsens mørkeromstelt som er plasert langs veien på venstre side i bunnen av bakken

Landskap, Vei, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-ns-0905

Knud Knudsen

Parti af Slidrefjorden i Valders.

Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-2111

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Gård, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0727

Knud Knudsen

Fagernæs i Valders.

Hest, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-3406

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders

Kirke, Prestegård, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0736

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders.

Oversiktsbilde, Vann, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0734

Knud Knudsen

Parti ved Fagernæs, Valders- III

Landskap, Gård, Innsjø, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-3412

Knud Knudsen

Vangs Kirke og Præstegaard i Valders.

Kirke, Prestegård

Fotografi ubb-kk-2127-0828

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Oversiktsbilde, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0726

Knud Knudsen

Parti fra Skøien, Hadeland

Gård, Telegrafstolpe, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0711

Knud Knudsen

Parti mellem Nystuen og Maristuen, Filefjeld

Vei, Vann, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-0841

Knud Knudsen

Parti fra Kvamskleven i Valders

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-1318-0747

Knud Knudsen

Parti ved Fagernæs, Valders- I

Gård, Innsjø, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3410

Knud Knudsen

Skydskifte Løken i Valders.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-3422

Knud Knudsen

Parti mellem Ste og Øilo, Valders

Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0902

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Vei, Mann, Gutt, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-ns-0911

Knud Knudsen

Parti ved Fagernæs, Valders- II

Landskap, Innsjø

Fotografi ubb-kk-1318-3411

Knud Knudsen

Parti fra Frydenlund, Valders

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0886

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Vei, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-ns-0909

Knud Knudsen

Parti fra Frydenlund, Valders

Gård, Uthus, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0718

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernes og Reien i Valders

Vei, Vann, Tregjerde, Stabbestein, Husmannsplass, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0731

Knud Knudsen

Fagernæs i Valders.

Innsjø, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-3408

Knud Knudsen

Parti af Fagernæs i Valders

Fjord, Bygd

Fotografi ubb-kk-2127-1469

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien, Valders

Knudsens mørkeromstelt står oppslått langs veien bak gjerdet øverst i bildet

Oversiktsbilde, Vann, Skigard, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-ns-0898

Knud Knudsen

Parti af Slidrefjorden i Valders.

Innsjø, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-3421

Knud Knudsen

Parti af Slidrefjorden i Valders.

Fjord, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-2110

Knud Knudsen

Parti af Fagernæs i Valders

Fjord, Bygd, Sjøsetting

Fotografi ubb-kk-2127-1470

Knud Knudsen

Broen ved Fjeldheim, Bang i Valders

Foss, Bro

Fotografi ubb-kk-2127-1464

Knud Knudsen

Parti fra Frydenlund, Valders

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0885a

Knud Knudsen

Parti mellem Fagernæs og Reien i Valders

Kirke, Oversiktsbilde, Vann, Telegrafstolpe, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0732

Knud Knudsen

Parti fra Kvamskleven i Valders

Fjell, Vei, Tregjerde, Rekkverk, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-0749

Knud Knudsen

Parti ved Næselven i Valders.

Landskap, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3414

Knud Knudsen

Nystuen paa Filefjeld

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Telegrafstolpe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0752

Knud Knudsen

Parti fra Tomlevold

Knudsens mørkeromstelt står bak gjerdet mot huset på høyre siden.

Gård, Uthus, Tregjerde, Tun, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0714

Knud Knudsen

Parti mellem Ste og Øilo, Valders

Skog

Fotografi ubb-kk-ns-0904

Knud Knudsen

Parti mellem Stee og Øilo i Valders

Elv, Kvern/mølle (bygdemølle), Sagbruk, Trelast

Fotografi ubb-kk-1318-0742

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Veien bygget i 1862

Vei, Hestekjerre, Mørkeromstelt, Skar

Fotografi ubb-kk-ns-0910

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Vei, Innsjø, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0907

Knud Knudsen

Parti mellem Stee og Øilo i Valders

Vei, Mann, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-1318-0741

Knud Knudsen

Fagernæs i Valders.

Innsjø, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-3407

Knud Knudsen

Parti ved Kvamskleven, Valders

Innsjø

Fotografi ubb-kk-ns-0906

Knud Knudsen

Parti mellem Tomlevold og Gravdal

Vei, Gård, Uthus, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-0716

Knud Knudsen

Parti fra Skøien, Hadeland

Gård, Klestørk, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0712

Knud Knudsen

Parti fra Frydenlund, Valders

Gård, Uthus, Tregjerde, Telegrafstolpe, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0720