Samlinger knyttet til Hardanger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0130
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0179
 • ubb-ms-0207
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0359
 • ubb-ms-0374
 • ubb-ms-0375
 • ubb-ms-0376
 • ubb-ms-0409
 • ubb-ms-0424
 • ubb-ms-0494
 • ubb-ms-0519
 • ubb-ms-0618
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0776
 • ubb-ms-0777
 • ubb-ms-0790-B-9

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 80: [Jernhat fra Hovland]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Rustning

Manuskript ubb-ms-0235-a-077

Bjørn Helland-Hansen

Voss-Hardanger septeember 1905.

Feltbøker etter professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-003

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 182: [Træ-Bolle.]

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-72

Konrad Maurer

Brev

1892-12-24

1800-tallet, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0652-b-a-11

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Omhandler hendes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Med akvareller. Frk. Kølle var datter av adjunkt Kølle og frue født Monrad. De bodde paa gaarden Holmen i Ulvik. 5 fotografier vedlagt. Hr. O. ...

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Genealogi, Utenlandsreise

Manuskript ubb-ms-0289

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Manuskript ubb-ms-0155

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 22

1838-04-04

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-022

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1900-1902, og annet feltarbeid.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-03

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949. Notatar om Hedera helix.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-028

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-027

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra Hordaland og Sogn og Fjordane etter James Grieg 1897-1909.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok, Bløtdyr

Manuskript ubb-ms-2104-e-01-02

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reiseskildring, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Catharine Hermine Kølle

Et oppslag i C.H. Kølles reisedagbok fra reiser i 1838 og 1841. Akvarell med tittel "Majens Kirke ved Gøtheborg".

Reisedagboken omhandler hennes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Her er et oppslag som viser en av bokens åtte små akvareller i størrelsen 9 cm X 15 cm.

Manuskript ubb-ms-utst-0040

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-09-04

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-62