Nils Backer-Grøndahl

Dirdal

Kaianlegg, Sau, Fjordabåt

Fotografi ubb-bs-fol-01578-022a

Ukjent

[Turfolk mellom Dirdal eller Frafjord]

1913-05-18

Øvre del av Frafjord med Molaugvatnet i forgrunnen og Brådlandsfossen i bakgrunnen.

Gruppeportrett, Friluftsliv, Fottur

Fotografi ubb-bs-ok-11109-003

Ukjent

[Turfolk mellom Dirdal eller Frafjord]

1913-05-18

Øvre del av Frafjord med Molaugvatnet i forgrunnen og Brådlandsfossen i bakgrunnen.

Landskap, Landscape, Friluftsliv, Fottur, Piknik

Fotografi ubb-bs-ok-11109-001

Knut Fægri

Myr 7 1938. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-g

[Dirdal]

Dirdal

Hest, Fjell, Kaianlegg, Gutt, Boy, Sau, Hestekjerre, Fjordabåt, Sekk, Trillebår, Vedstabel

Fotografi ubb-bs-ok-10653