Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-145

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-150

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-141

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen

Valestrand i retning Reigstad

Kvinne, Fjord, Brygge, Mann, Naust, Hverdagsklær, Tønne, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-0764

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Familie og slekt, Måltid, Gutt, Kurvstol, Landsted, Spisebord

Fotografi ubb-wil-n-139

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-147

Knud Knudsen

[Ole Bulls hjem på Valestrand]

Familien Grieg på besøk. Johan Grieg som lener seg mot blomsterpotten i trappen. Bak ham står Benedicte Grieg. Alexander Grieg lener seg mot døren. Gesine grieg første dame ...

Gruppeportrett, Villa, Fiolinist

Fotografi ubb-kk-1318-3654

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Fru Vedeler i flugtstol

Kvinne, Familie og slekt, Landsted, Fluktstol

Fotografi ubb-wil-n-151

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Kurvstol, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-148

Arne Bjørndal

Bygdelaget "Nordhordlendingen" Sogesturra på Valestrand

Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-q-00102-021

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gutt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-142

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Familie og slekt, Måltid, Landsted, Spisebord

Fotografi ubb-wil-n-138

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen.

Fjord, Gård, Robåt, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0766

Knud Knudsen

[Ole Bulls villa på Valestrand]

Valestrand sommeren 1869. Fra venstre: Apoteker Johan Storm Bull, Elisabeth Grieg og fiolinisten August Fries. Andre gjester er Benedicte Grieg, oberst Jens Munthe Bull, Gesine Grieg og Alexander Grieg.

Villa, Komponist, Fiolinist, Apoteker, Kjøpmann

Fotografi ubb-kk-1318-3665

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-143

Knud Knudsen

Parti fra Osterøen

Fjord, Bygd, Mann, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0763

Atelier K. Knudsen

[Reigstads Dampgarveri]

Reigstads Dampgarveri. Firma Nils T. Reigstad og Sønner A/S Lærfabrikk, Valestrandsfossen. Virksomheten startet i 1879 av Nils t. Reigstad

Garveri

Fotografi ubb-kk-ncn-0442

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Paa motorbaaten

Kvinne, Familie og slekt, Båttur, Damehatt, Kåpe, Vinflaske

Fotografi ubb-wil-n-144

Knud Knudsen

Ole Bullshjem på Valestrand

Fiolinist

Fotografi ubb-kk-1318-3666

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Der spises foran huset

Familie og slekt, Måltid, Landsted, Spisebord

Fotografi ubb-wil-n-137

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-146

Ralph L. Wilson

Barna ved uthus - Valestrand

Barn, Uthus, Bjørk

Fotografi ubb-wil-l-004

Ukjent

Bygdelaget "Nordhordlendingen" Sogesturra på Valestrand

Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-q-00102-019

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Familie og slekt, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-140

Ralph L. Wilson

Tur til Valestrand 1922. Gruppe

Kvinne, Familie og slekt, Parasoll, Gruppe, Landsted

Fotografi ubb-wil-n-149