Solveig Greve

[Verftssmauet]

Familie på uteplassen.Verftssmauet 2 til venstre

Kvinne, Barn i lek, Avis, Barneklær, Mann, Barnevogn, Familiegruppe, Benk, Barn og foreldre, Soling, Hverdagsklær

Fotografi ubb-sg-008-020

Gustav Brosing

Veftssmuget sett fra syd fra Verftsbakken

Barn, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-02668