Solveig Greve

[Verftssmauet]

Familie på uteplassen

Kvinne, Woman, Barn i lek, Avis, Soling, Mann, Man, Barnevogn, Hverdagsklær, Barneklær, Benk, Barn og foreldre, Familiegruppe

Fotografi ubb-sg-008-020

Gustav Brosing

Veftssmuget sett fra syd fra Verftsbakken

Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-02668