Knud Knudsen

Parti af Tinelven ved Furuheim, Telemarken

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-1622-08951

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1912.

1912-05-31

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående en ledig post ved Hambros skole i Bergen. Petersen er interessert i denne og søker Sheteligs hjelp.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-490-a-01

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken.

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning. Den er trolig bygt ca. 1250. Kirken er restaurert i 1850-1851, og reparert hundre år senere.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0651

Knud Knudsen

Broen ved Fureheim, Telemarken

Bro, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08952

Knud Knudsen

Parti fra Tinoset i Telemarken

Fjell, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0639

Knud Knudsen

Parti fra Moen ved Tinoset i Telemarken.

Gård, Uthus, Slipestein, Laft, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-1318-0641

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Lunch Paa

Bord, Flaske, Mann, Benk, Piknik

Fotografi ubb-wil-m-180

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Kraftledninger

Kraftledning

Fotografi ubb-wil-m-173

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Lunch paa

Gruppe, Piknik

Fotografi ubb-wil-m-178

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Den største stavkirken i Norge er Heddal stavkirke. Kirken ble bygd ca.1250, og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrundet koravslutning.

Kirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0655

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Den ble bygd ca.1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Steingjerde, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0652

Ukjent

Fra Salpeterfabrikken, Notodden

Postkort, Industribygning, Industriområde

Postkort ubb-bs-pkn-00862

Knud Knudsen

Udsigt fra Furuheim, Telemarken

Vei, Gård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08950

Ukjent

[Hans og John Tjønn på verkstedet 1927]

Hans og John Tjønn på verkstedet 1927

Verksted, Søsken, Felemaker, Rosemaler

Fotografi ubb-bs-ok-00786-002

Knud Knudsen

Parti fra Tinoset i Telemarken

Vei, Gård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0637

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Ledning ved Svælgfos kraftanlæg

Rør, Kraftproduksjon

Fotografi ubb-wil-m-171

Knud Knudsen

Parti ved Tinfossen i Telemarken

Tinnfoss i Skiensvassdraget

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0661

Knud Knudsen

Parti fra Tinoset i Telemarken

Vei, Gård, Mann, Vann, Gutt, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0638

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er den største stavkirken i Norge. Kirken ble bygd ca. 1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0653

Knud Knudsen

Tinoset, Telemarken

By- og småsteder, Gård, Innsjø

Fotografi ubb-kk-2127-1397

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Fisker

Fisker, Kaianlegg

Fotografi ubb-wil-m-176

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Lierfos kraftanlæg, Notodden

Foss, Kraftstasjon, Elv

Fotografi ubb-wil-m-172

Knud Knudsen

Parti fra Tinoset i Telemarken

Robåt, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0640

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Lunch paa

Stol, Mann, Piknik

Fotografi ubb-wil-m-177

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er den største stavkirken i Norge. Den ble bygd ca. 1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble denreparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrundet koravslutning.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0654

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Lunch paa

Bord, Mann, Benk, Piknik

Fotografi ubb-wil-m-181