Ukjent

Fra Televågafferen 1942

Fra Telavågtragedien i 1942.

Fotografi ubb-bs-ok-17079