Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Gunnar T. Strøm, Fjøsanger]

Interiør fra kontoret til Gunnar T. Strøm, Fjøsanger

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Trelasthandel, Skrivebord, Teleks

Fotografi ubb-kk-n-431-030

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Teleks

Fotografi ubb-kk-n-431-028

Atelier KK

[Interiør fra kontoret hos Gunnar T. Strøm trelastfirma, Fjøsangerveien]

Interiør fra kontoret hos Gunnar T. Strøm trelastfirma, Fjøsangerveien

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Skrivebord, Trævareutsalg

Fotografi ubb-kk-n-415-078

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Teleks

Fotografi ubb-kk-n-431-029