Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mindemyren]

1970-08-24

Mindemyren

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-w-f-204867

Norvin Reklamefoto

[Martens bakeri]

Bygninger, Bakeri

Fotografi ubb-nor-b-1635

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergensmeieriet]

1970-08-24

Bergensmeieriet

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-204869

Atelier KK

[Jernbanedepot på Mindemyren ca. 1924]

Jernbane, Port, Steinmur, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-n-264-011

Norvin Reklamefoto

[Martens bakeri]

Bygninger, Bakeri

Fotografi ubb-nor-b-1634

Atelier KK

[Jernbanedepot på Mindemyren ca. 1924]

Jernbane, Port, Bolighus, Residential Building, Steinmur, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-264-010

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mindemyren]

1970-08-24

Mindemyren

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-204870

Norvin Reklamefoto

[Martens bakeri]

Bygninger, Lastebil, Bakeri

Fotografi ubb-nor-b-1636