Knud Knudsen

[Haukenæs Hotel]

Flag, Flagg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Tregjerde, Færing

Fotografi ubb-kk-nbx-0178

Knud Knudsen

[Haukenæs hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod, Tregjerde, Færing

Fotografi ubb-kk-nbx-0183

Knud Knudsen

[Haukenæs hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Færing

Fotografi ubb-kk-nbx-0149

Knud Knudsen

[Haukenæs hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Naust, Sjøbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-nbx-0181

Knud Knudsen

Parti fra Eide i Hardanger

1882-10-31

Det hvite huset lengst borte i bildet er trolig Haukenæs Hotel som ble bygd i 1876 av Thrond S. Haukenæs. Det ble bygd like ved bryggen.

Fjell, Vei, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-2283

Knud Knudsen

[Haukenæs Hotel]

Fjell, Vei, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-nsx-0375