Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim- I

1890-09-01

Del av panorama- 9197- II, 9198- III, 9199- IV og 9200- V.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09196

Knud Knudsen

Parti ved Leirvatn i Jotunheim

Fjell, Snø, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-ns-1830

Knud Knudsen

Ringstind, Austabottind og Soleitind i Jotunheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-1858

Knud Knudsen

Kirken, Tverbottenhornerne og Bukkehulstinderne fra Uladalen, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09209

Knud Knudsen

Udsigt fra Skineggen, Jotunheim- II

Del av panorama- 1550- I, 1552- III og 1553- IV

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1551

Knud Knudsen

Gjendin - Hotel.

Publisert som Xhylografi i DNT sin årbok 1877

Fjell, Flag, Flagg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fottur, Hytte, Vann, Tjenestepike, Vandrestav

Fotografi ubb-kk-1318-1883

Knud Knudsen

Bukkehulstinderne fra Uladal, Jotunheim- II

Del av panorama- 1514- I

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1515

Knud Knudsen

Tjukningsua fra Beshø, Jotunhein

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-ndx-0096

Knud Knudsen

Udsigt mod Jotunheim fra Stugenaas - I

Del av panorama- 9252- II og 9253- III

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09251

Knud Knudsen

Falketind og Svartedalspiggerne fra Tyen, Jotunheim

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09245

Knud Knudsen

Parti af Smørstabræen seet fra Kraashø, Jotunheim.

Krosshøe ved Krossbu på Sognefjellet

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1905

Knud Knudsen

Turistforeningens Hytte ved Leirvatn, Jotunheim

Fjell, Friluftsliv, Fjelltur, Fjellvidde, Turisme, Mann, Hverdagsklær, Turisthytte, Steinhytte

Fotografi ubb-kk-ns-1827

Knud Knudsen

Tvindehaugen ved Tyin, Jotunheim.

Fjell, Seter, Hytte, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1876

Knud Knudsen

Panorama fra Galdhøpiggen, Jutunheim- III

1890-09-01

Del av panorama- 9202- I, 9203- II og 9205- IV.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09204

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim - I

1890-09-01

Del av panorama- 1502- II, 1503- III og 1504- IV

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1501

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim - V

1890-09-01

Del av panorama- 1496- I, 1497- II, 1498- III og 1499- IV.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1500

Knud Knudsen

Udsigt fra Skineggen, Jotunheim- III

Del av panorama- 1554- I, 1555- II, 1557- IV og 1558- V

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1556

Knud Knudsen

Ringstind, Austabottind og Soleitind i Jotunheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell, Seter, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1856

Knud Knudsen

Vestre Memurebræ fra Memuretungen, Jotunheim- I

Del av panorama- 9225- II

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09224

Knud Knudsen

Panorama fra Galdhøpiggen, Jutunheim- I

1890-09-01

Del av panorama- 9203- II, 9204- III og 9205- IV.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09202

Knud Knudsen

Parti ved Mælkedalsvandet, Jotunheim- I

Del av panorama- 9234- II og 9235- III

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09233

Knud Knudsen

[Jotunheimen]

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-ncx-0041

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim

1890-09-01

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1510

Knud Knudsen

Parti fra Memurutunga, Jotunheim

Fjell, Snø, Hest, Spaserstav/stokk, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-2127-1525

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim - II

1890-09-01

Del av panorama- 1501- I, 1503- III og 1504- IV

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1502

Knud Knudsen

Leirdalen og Kirken i Jotunheim.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1891

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne, Jotunheim

Fjell, Snø, Hest

Fotografi ubb-kk-2127-1526

Knud Knudsen

Kirken (6869') fra Leirvatn i Jotunheim

Fjell, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1829

Knud Knudsen

Spiterstulen i Jotunheim

Fjell, Hest, Seter, Ku, Hverdagsklær, Vandrestav, Tau, Fjellklatring, Budeie, Turisthytte

Fotografi ubb-kk-1622-09208

Knud Knudsen

Elvesæter i Bæverdalen, Jotunheim

Fjell, Seter, Elv, Uthus

Fotografi ubb-kk-1622-09188

Knud Knudsen

Parti fra Beshø, Jotunheim- II

Del av panorama- 1534- I og 1536- III

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1535

Knud Knudsen

Udsigt fra Skjeneggen, Jotunheim - I

Del av panorama- 9238- II og 9239- III

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09237

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim- II

1890-09-01

Del av panorama - 9192- I, 9194- III og 9195 - IV.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09193

Knud Knudsen

Turistforeningens Hytte ved Leirvatn, Jotunheim

Fjell, Friluftsliv, Fjelltur, Fjellvidde, Turisme, Mann, Hverdagsklær, Filthatt, Turisthytte, Steinhytte

Fotografi ubb-kk-ns-1826

Knud Knudsen

Panorama fra Galdhøpiggen, Jutunheim- II

1890-09-01

Del av panorama- 9202- I, 9204- III og 9205- IV.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09203

Knud Knudsen

Styggedalstinderne og Skagastølstinderne i Jotunheim ...

Tittel fort.:seet fra Oscarsvarden

Fjell, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-ns-1812

Knud Knudsen

Udsigt fra Skjeneggen, Jotunheim - II

Del av panorama- 9240- I, 9242- III, 9243- IV og 9244- V.

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09241

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim- III

1890-09-01

Del av panorama- 1505- I, 1506- II, 1508- IV og 1509- V

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1507

Knud Knudsen

Udsigt fra Højstakka mod Eidsbugaren, Jotunheim

Fjell, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0097

Knud Knudsen

Kirken, Tverbottenhornene fra Uladal, Jotunheim- I

Del av panorama- 1515- II

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1514

Knud Knudsen

Venstre Memurubræ fra Memurutunga, Jotunheim- I

Del av panorama- 1533- II

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1532

Knud Knudsen

Parti ved Mælkedalsvandet, Jotunheim- II

Del av panorama- 1546- I, 1548- III og 1549- IV

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1547

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim- I

1890-09-01

Del av panorama- 1506- II, 1507- III, 1508- IV og 1509- V

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1505

Knud Knudsen

Skardalstinderne fra Uladalen, Jotunheim

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09217

Knud Knudsen

Memurebræ og Tjukningssuen fra Memuretungen, Jotunheim

Surtningssui ble tidligere kalt Tjukningssuen

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-1622-09226

Knud Knudsen

Udsigt fra Højstakka mod Eidsbugaren, Jotunheim

Fjell, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1540

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim- V

1890-09-01

Del av panorama- 1505- I, 1506- II, 1507- III og 1508- V

Fjell, Snø, Fjellklatring

Fotografi ubb-kk-2127-1509

Knud Knudsen

Parti ved Mælkedalsvandet, Jotunheim- I

Del av panorama- 1547- II, 1548- III og 1549- IV

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1546

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim- IV

1890-09-01

Del av panorama- 1505- I, 1506- II, 1507- III og 1509- V

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1508

Knud Knudsen

Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1563

Knud Knudsen

[Skinneggen]

Utsikt fra Skjeneggen, Jotunheimen

Fjell, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-ncx-0040

Knud Knudsen

Udsigt fra Høistakka mod Eidsbugaren Jotunheim

Fjell, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09229

Knud Knudsen

Smørstabstinderne (7300') i Jotunheim

Fjell, Fjellvidde, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1831

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalstinderne fra Memurtunga, Jotunheim

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09223

Knud Knudsen

Udsigt fra Stugunøset mod Jotunheim- II

Del av panorama- 1566- I og 1568- III

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1567

Knud Knudsen

Røsheim i Gudbrandsdalen

Kvinne, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Stuepike, Mann, Uthus, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-2127-1491

Knud Knudsen

Parti fra Jotunheim.

Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-1886

Knud Knudsen

[Jotunheimen]

Jotunheimen

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-ndx-0098

Knud Knudsen

Styggedalstinderne (7500') og Fjertvasbræen i Jotunheim seet fra ...

Tittel fort.: Gjertvasdalen

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-ns-1817

Knud Knudsen

Faneraaken fra Sognefjeld mellem Turtegrø og Bævetunsæter

Fjell, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1487

Knud Knudsen

Bævertunsæter i Jotunheim

Fjell, Seter, Fjellvidde, Hytte, Vann, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1832

Knud Knudsen

Kirken, Tverbottenhornene og Bukkehulstinderne fra Uladal, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1516

Knud Knudsen

Parti fra Leirboden med Smørstabtinderne i Baggrunden.

Fjell, Vann, Steinbod

Fotografi ubb-kk-1318-1895

Knud Knudsen

Heilstuguhø fra Uladalen, Jotunheim

Fjell, Snø, Friluftsliv, Kløvhest, Skysskar, vognmann, kusk, Ryggsekk, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-1622-09213

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim- II

1890-09-01

Del av panorama - 1505- I, 1507- III, 1508- IV og 1509- V

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1506

Knud Knudsen

Parti fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09246

Knud Knudsen

Skardalspiggerne og Simmeltind, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1521

Knud Knudsen

Falketind og Koldedalstinderne fra Tvindehaugen, Jotunheim

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1559

Knud Knudsen

Parti ved Mælkedalsvandet, Jotunheim- III

Del av panorama- 9233- I og 9234- II

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09235

Knud Knudsen

Udsigt fra Stugunøset mod Jotunheim- I

Del av panorama- 1565- II

Fjell

Fotografi ubb-kk-2127-1564

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim- IV

1890-09-01

Del av panorama - 9192- I, 9193- II og 9194- III.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09195

Knud Knudsen

Parti ved Hellertjern med Raudalsnaasi (7200`) Jotunheim.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1887

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim- IV

1890-09-01

Del av panorama- 9196- I, 9197- II, 9198- III og 9200- V.

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09199

Knud Knudsen

Den gamle Stenhytte ved Eidsbugarden, Jotunheim

Fjell, Mann, Gutt, Hverdagsklær, Turisthytte, Steinhytte

Fotografi ubb-kk-ns-1820

Knud Knudsen

Juvashytten i Jotunheim

Knut Vole foran den første hytten ved Juvvatnet

Fjell, Snø, Mann, Filthatt, Tau, Fjellklatring, Turisthytte, Isøks

Fotografi ubb-kk-2127-1493

Knud Knudsen

Bukkehulstinderne fra Uladalen, Jotunheim- II

Del av panorama- 9210- I

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-1622-09211

Knud Knudsen

Semmeltind fra Uladalen, Jotunheim

Fjell, Snø, Friluftsliv, Kløvhest, Skysskar, vognmann, kusk, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-1622-09214

Knud Knudsen

Den Gamle Stenhytte ved Tvindehaugen, Jotunheim.

Mann, Vann, Steinbod

Fotografi ubb-kk-1318-1878

Knud Knudsen

Mælkedalsvandet, Jotunheim- III

Del av panorama- 1546- I, 1547- II og 1549- IV

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1548

Knud Knudsen

Gjendeboden i Jotunheim

Fjell, Friluftsliv, Turisme, Vann, Trematerialer, Grind, Steingjerde, Turisthytte

Fotografi ubb-kk-nd-1523

Knud Knudsen

Memurubræ fra Memurutunga, Jotunheim - II

Del av panorama- 1532- I

Fjell, Snø, Isbre

Fotografi ubb-kk-2127-1533

Knud Knudsen

Udsigt fra Memurutunga, Jotunheim

Fjell, Isbre, Vann

Fotografi ubb-kk-ncx-0205

Knud Knudsen

Heilstuguhø fra Uladal, Jotunheim

Fjell, Snø, Kløvhest, Skysskar, vognmann, kusk, Ryggsekk, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-2127-1518

Knud Knudsen

Skagastølstinderne (7650`) Dyrhaugstinderne og Ringstinderne i Jotunheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1862

Knud Knudsen

Mælkedalsvandet med Bræ og Tinder, Jotunheim

Fjell, Snø, Isbre, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0091

Knud Knudsen

Tjukningsua fra Beshø, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1538

Knud Knudsen

Parti fra Skogadal med Styggedalstinderne (7390`) i Jotunheim.

Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1870

Knud Knudsen

Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Vei, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hund, Mann, Vann, Stabbestein, Karjol, Vandrestav

Fotografi ubb-kk-2127-1562

Knud Knudsen

Eidsbugarden ved Bygdin, Jotunheim

Fjell, Fjellvidde, Vann, Turisthytte

Fotografi ubb-kk-ns-1819

Knud Knudsen

Parti af Tvindehaugen og Tyin, Jotunheim.

Fjell, Seter, Hytte, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1877

Knud Knudsen

Leirodalen fra Beshø, Jotunheim

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-ncx-0031

Knud Knudsen

Semmeltind fra Uladalen, Jotunheim

Fjell, Snø, Friluftsliv, Turisme, Mann, Vandrestav, Ryggsekk, Elvestryk, Fjellklatring

Fotografi ubb-kk-1622-09212

Knud Knudsen

Styggedalstinderne (7500`) og Skagastølstinderne (7650`) i Jotumheim seet fra Oscarsvarden.

Utsiktspunktet heter i dag Oscarshaug

Fjell, Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-1863

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhøpiggen, Jotunheim

1890-09-01

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1511

Knud Knudsen

Heljedal, Jotunheim

Fjell, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1813

Knud Knudsen

Udsigt fra Galdhø, Jotunheim - III

1890-09-01

Del av panorama- 1501- I, 1502- II og 1504- IV

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1503

Knud Knudsen

Udsigt fra Skjeneggen, Jotunheim - II

Del av panorama- 9237- I og 9239- III

Fjell, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09238

Knud Knudsen

Udsigt fra Skineggen, Jotunheim- I

Del av panorama- 1551- II, 1552- III og 1553- IV

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1550

Knud Knudsen

Rundhaugene seet fra Kraashø, Jotunheim.

Krosshøe ved Krossbu på Sognefjellet

Fjell, Snø, Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-1318-1906