Atelier KK

[Kvinne på kontor hos Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane]

Kvinne på kontor hos Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Turisme, Telefon, Skrivebord

Fotografi ubb-kk-n-450-084

Atelier KK

[Kvinne på kontor, Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane]

Kvinne på kontor, Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Skrivebord

Fotografi ubb-kk-n-450-085

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane]

Interiør fra kontoret til Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Turisme, Mann, Skrivebord, Skrivemaskin

Fotografi ubb-kk-n-450-083