Diplom datert 1524, 24. mai. Deventer (Nederland)

1524-05-24

Rådet i Deventer skriver til oldermennene ved Kontoret i Bergen om en eiendom på nordsiden av St. Peters kirkegård i Bergen, som Deventer-borgeren Arnt ten Marssche hadde kjøpt av Marquart Lange.

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0196