Theodor Kielland-Torkildsen

[Ved Tessa]

Ved Tessa

Foss, Gård, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-11769

Diplom datert 1349, 22. februar. Oslo

1349-02-22

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt.

almuen

Diplom ubb-diplom-0035

Diplom datert 1336, 7. mars. Sel (Gudbrandsdal)

1336-03-04

Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og mottatt betalingen.

kunngjør

Diplom ubb-diplom-0017