Theodor Kielland-Torkildsen

[Ved Tessa]

Ved Tessa

Foss, Gård, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-ok-11769

Diplom datert 1349, 22. februar. Oslo

1349-02-22

Kong Magnus melder almuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens almenning under bygdens menn, som de ved kongens eldre brev var fratatt.

Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger, Allemannsretten

Diplom ubb-diplom-0035

Avskrift av diplom datert 1336, 7. mars. Sel (Gudbrandsdal)

1336-03-07

Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og mottatt betalingen.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Øyresbol

Diplom ubb-diplom-0017