Ukjent

Christiania. Karl Johansgade

By- og småsteder, Gate, Butikk, Markise, Trikk

Fotografi ubb-bros-05703

ubb-ghn-211

Fra Egertorget i Oslo, ca. 1900. Norsk Bicyclefabrik til venstre i Øvre Slottsgate 12. H. Horn & Co og skredder H. G. Øgaard i Øvre Slottsgate 21. Norsk Filigransfabrik, W. B. Samson, skredderne A. Maurtvedt ...

Hest, By- og småsteder, Gate, Folkemengde, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-ghn-211