Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1800-06-17

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kvittering ubb-ms-0167-10-114-075-a