Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser George L. Ryder ved ...

Interiør og innredning, Arkitektur og byggeskikk, Kontor, Bil, Sykkel, By- og småsteder, Kirke, Mann, Buss, Moped, Bensinstasjon, Relieff, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0617

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser ansatte til UNEF i ...

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Militæruniform, Fly, Mann, Skrivemaskin, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Telekommunikasjon

Fotografi ubb-jg-k-0622

Atelier KK

Pisa

Det skjeve tårn i Pisa

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tårn, Turisme

Fotografi ubb-kk-n-uta-046-001

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser UNEFs fasiliteter i Pisa, ...

Arbeider, Militæruniform, Soldat, Fly, Bil, Mann, Lastebil, Flyplass, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0613

Atelier KK

Pisa

Det skjeve tårn i Pisa

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-uta-046-002

Atelier KK

Pisa

Det skjeve tårn i Pisa

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-uta-046-003

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser UNEFs fasiliteter i Pisa, ...

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Fly, Bil, By- og småsteder, Mann, Trekasse, Lastebil, Flyplass, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0623

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser ansatte til UNEF i ...

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Militæruniform, Mann, Kart, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0618

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser transport av gods på ...

Interiør og innredning, Arbeider, Militæruniform, Bil, Mann, Trekasse, Lager, Offiser, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0619

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser UNEFs fasiliteter i Pisa, ...

Arbeider, Militæruniform, Fly, Mann, Trekasse, Lastebil, Flyplass, Offiser, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0624

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser UNEFs fasiliteter i Pisa, ...

Kvinne, Militæruniform, Soldat, Fly, Bil, Mann, Lastebil, Flyplass, Offiser, Koffert, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0620

Jørgen Grinde

[FN i Italia 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser UNEFs fasiliteter i Pisa, ...

Arbeider, Militæruniform, Soldat, Fly, Bil, Mann, Lastebil, Flyplass, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0621