Johan Preutz

Larvik. Dampskipbryggen.

Skip, By- og småsteder, Postkort, Dampskip, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkn-00813

John Bernhard Rekstad

[Fra larvik]

Fra larvik

Robåt, Seilbåt, Roer

Fotografi ubb-jr-024-008

Thea Nielsen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Familieportretter, Studioportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0394

Ukjent; Knud Knudsen; Axel Lindahl; Thea Nielsen

[Norgesmotiver]

Ulike fotografier fra Vestlandet og Larvik

Landskap

Album ubb-bs-fol-01887

John Bernhard Rekstad

[Fra larvik]

Fra larvik

Landskap, By- og småsteder, Brygge

Fotografi ubb-jr-024-015

Thea Nielsen

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Visittkortfotografi, Gutt, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0393