Atelier KK

[Områdebilde Vestre Strømkai - Store Lungegårdsvann]

Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Bygninger, By- og småsteder, Byggeplass

Fotografi ubb-kk-n-415-101

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen offentlige bibliotek]

1962-07-18

Bergen offentlige bibliotek

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080410

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Oversiktsbilde, Byggeplass, Skofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-415-104

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Bygninger, By- og småsteder, Bil, Car, Gate, Oversiktsbilde, Byggeplass, Skofabrikk

Fotografi ubb-kk-n-415-103

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119783

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119782

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergens Skofabrikk

1958-09-06

Flyfoto, Park, Oversiktsbilde, Bibliotekbygning, Fabrikk, Skofabrikk

Fotografi ubb-w-sh-119780