Avskrift av diplom uten dato. Gloppen (Song og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen. Avskrift på papir ved lærer Jakob Aaland, Bergen, etter originalbrev på pergament, ...

Jordbruk, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0270