Knud Knudsen

Parti af Tyrifjorden, Ringerike

Vei, Hestekjøretøy, Kornstaur, Skigard

Fotografi ubb-kk-1622-09044

Knud Knudsen

Parti fra Vikersund

Fjord, Bro

Fotografi ubb-kk-ns-1311

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Landskap, Mann, Benk, Oversiktsbilde, Metallgjerde

Fotografi ubb-kk-1622-09054

Knud Knudsen

Fra Udsigten ved Holmedal, Ringerike

Bord, Oversiktsbilde, Krakk

Fotografi ubb-kk-ndx-0031

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-0768

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- III

Del av panorama- 9057- I og 9058- II

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09059

Knud Knudsen

Fra Svansgaardstranden, Ringerike

Vei, Fjord, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-1426

Knud Knudsen

Parti fra Vikersund

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1312

Knud Knudsen

Parti fra Svanskaarstranden, Ringerike

Landskap, Mann, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1622-09043

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Fotografi ubb-kk-1622-09056

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- II

Del av panorama- 9057- I og 9059- III

Fotografi ubb-kk-1622-09058

Catharine Hermine Kølle

Ringeriget, seet fra Krogkleven.

Utsikt fra Krokkleiva mot Sundvollen og Tyrifjorden

Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000492

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike- I

Del av panorama- 9058- II og 9059- III

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09057

Knud Knudsen

Fra Udsigten ved Holmedal, Ringerike

Landskap

Fotografi ubb-kk-1622-09042

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skar

Fotografi ubb-kk-2127-0769

Knud Knudsen

Fra Udsigten ved Holmedal, Ringerike

Bord, Fjord, Oversiktsbilde, Krakk

Fotografi ubb-kk-2127-1425

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike- I

Del av panorama- 9061- II

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09060

Knud Knudsen

Parti nær ved Skaret ved Holmedal, Ringerike

Vei, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-1424

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09055

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Mann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09053

Knud Knudsen

Parti fra Sunvolden, Ringerike

Gård, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0766

Knud Knudsen

Fra Kongens Udsigt, Ringerike.

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-0772

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike

Vei, Fjord, Kornstaur, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-1427