Knud Knudsen

Parti ved Vøringfos i Hardanger (Fossens Udløb)

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0401

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Trebro, Elv, Stabbestein, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-0975

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen i Odde, Hardanger

Fjell, Vei, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0994

Knud Knudsen

Strandfossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Foss, Vei, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-2477

Knud Knudsen

Parti af veien ved Eidfjordvandet, Hardanger

Mann, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08092

Knud Knudsen

Parti af Røldalsfjeldet (Gaarsbotnen).

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3240

Knud Knudsen

Parti af Seljestad ved Folgefonden i Baggrunden.

Fjell, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-2304

Knud Knudsen

Parti Ved Vøringfos i Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0106

Knud Knudsen

Vøringfos i Hardanger

Foss, Elvestryk, Regnbue

Fotografi ubb-kk-1318-3214

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Fjord, Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-nnx-0047

Knud Knudsen

Parti af Gaarsbotten, Hardanger

Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0976

Knud Knudsen

En Husmandsstue i Hardanger

Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-ns-0257

Knud Knudsen

Skjørdalsfossen, Jondal i Hardanger

Fjell, Foss, Isbre, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1714

Knud Knudsen

Rembedalsfossen i Simodalen, Hardanger.

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-3219x

Atelier K. Knudsen

Odda, Hardanger

Fjord, Kirke, By- og småsteder, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-2987

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0355

Knud Knudsen

[Vøringfos i Hardanger]

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-nd-0585

Knud Knudsen

Parti af Skjærven i Hardanger

Vei, Mann, Veianlegg, Skjæring

Fotografi ubb-kk-1622-08151

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger.

Fjell, Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0181

Knud Knudsen

Parti af Freim i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0178

Knud Knudsen

Udsigt over Sørfjorden fra Tokheim, Odde i Hardanger.

Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0002

Knud Knudsen

Parti af Oddedalen, Hardanger

Fjell, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-08036a

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Fjell, Foss, Gård, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ns-1068

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger.

Fjord, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0031

Knud Knudsen

Parti fra veien til Vøringfos ( ved Tveito) Hardanger

Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08103

Knud Knudsen

Parti af Buerbræen i Hardanger

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0508

Knud Knudsen

Parti nær Rembesdalsfossen i Simodalen, Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0591

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Utkjøring av gjødsel

Hest, Gård, Slede, Mann, Tun, Åkerbruk, Trekjørel, Jerngryte, Gjødselskuffe

Fotografi ubb-kk-1318-0870

Knud Knudsen

Et gaardstun i Hardanger

Tokheim i Odda fotografert mot Sørfjorden og Eitrheimsneset

Fjell, Fjord, Gård, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0266

Knud Knudsen

Parti af Veien til Vøringfos, Eidfjord i Hardanger (Ved Tveito)

Fjell, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0393

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Vøringfos Maabødalen, Hardanger.

Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-3206

Knud Knudsen

Parti fra Simadal, Eidfjord i Hardanger.

Gård, Hesje, Uthus, Dal, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1731

Knud Knudsen

Parti af veien ved Eidfjordvandet, Hardanger

Fjell, Fjord, Vei, Mann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08093

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Fjord, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-0089

Knud Knudsen

Reisen i Hardanger 1897

Landskap, Fotoalbum

Album ubb-kk-fol-062

Knud Knudsen

Hardanger:Parti af Veien Odde - Skjeggedalsfossen

Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08073a

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Gjestgiveriet i Godøysund i bakgrunnen

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Mann

Fotografi ubb-kk-2127-1573

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fotografert bortover Brotateigen/Eitrheimsvegen mot Kleivavika

Barn, Fjell, Fjord, Vei, Robåt, Bolighus, Mann, Naust, Hverdagsklær, Trematerialer, Færing, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0843

Knud Knudsen

Parti fra Nedre Vasenden, Eide i Hardanger

Gård, Robåt, Bolighus, Naust, Telegrafstolpe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08136

Knud Knudsen

Parti fra Skjærven, Graven i Hardanger

Fjell, Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0424

Atelier K. Knudsen

Veien Odda - Tyssedal

Landskap, Bolighus, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-2993

Knud Knudsen

Parti fra nedre Vasenden, Eide i Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Hesje, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1776

Knud Knudsen

Parti nedover Oddedalen, Hardanger

Fjell, Vei, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08033

Knud Knudsen

Bredskred, Odde i Hardanger

Fjell, Snøskred, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0069

Atelier K. Knudsen

Ulvik I Hardanger

Landskap, Kirke, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-0560

Knud Knudsen

Parti af veien til Vøringsfos, Hardanger

Vei, Hestekjerre, Mann, Tregjerde, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1622-08098b

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Knudsens mørkeromstelt bakerst i robåten

Fjell, Fjord, Bolighus, Kaianlegg, Havnebod, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0865

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger

Fjell, Vei, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0124

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Kvinne, Barn, Familie og slekt, Mann, Hverdagsklær, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-1660

Knud Knudsen

Parti fra Tokheimsdalen i Hardanger

Kvinne, Fjell, Trebro, Bekk

Fotografi ubb-kk-ns-0016

Knud Knudsen

Parti fra Askene i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0264

Knud Knudsen

Parti ved Tyssedal i Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0215

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Odde, Hardanger

Gård, Bygd, Helletak

Fotografi ubb-kk-2127-1732

Knud Knudsen

Parti ved Gjerde Mauranger i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09416

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger.

Fjord, Hesje, Øy, Åkerbruk, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0963

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Vøringfos, Hardanger.

Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-3208

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0098

Knud Knudsen

Vøringfos i Hardanger

Foss, Elvestryk, Regnbue

Fotografi ubb-kk-1318-3214x

Knud Knudsen

Poteteshøstning i Hardanger

Kvinne, Spade, Mann, Sinkbøtte, Hverdagsklær, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-2127-1733

Knud Knudsen

Kone og Pige fra Hardanger

Kvinne, Hardangerbunad, Tine, Skautekone

Fotografi ubb-kk-1622-08858

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Fjord, Bygd, Hesje, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-1318-1741

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Vei, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0997

Knud Knudsen

Brudefølge i Hardanger

Bryllup, Gård, Bunad, Brudefølge, Brudepar, Hardangerbunad, Kronebrud, Hardangerskaut, Bryllupsgård, Felespiller

Fotografi ubb-kk-ns-1767

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke, Gård, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-0964

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Kvinne, Bygd, Mann, Gutt, Tine, Hverdagsklær, Filthatt, Hardangerskaut, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1699

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert med den gamle steinkirken til høyre, til venstre for den er Monsens hotell. Rymbelen er midt på bildet. Steinkirken ble revet i 1870

Fjell, Fjord, Kirke, Vei, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje, Naust, Fraktefartøy, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0273

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Fjord, Kirke, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1770

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen i Odde, Hardanger.

Fjell, Gård, Hestekjerre, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2481

Knud Knudsen

Parti af Veien til Vøringfos, Eidfjord i Hardanger

Fjell, Gård, Bygd, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0389

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei i Hardanger.

Vegen langs Sandvinvatnet

Fjell, Vei, Vann, Rekkverk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0013

Knud Knudsen

Parti af Askene i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0255

Knud Knudsen

Fiskere paa Isen. (Motiv for Malere).

Barn, Fjell, Gård, Mann, Jente, Is, Gutt, Tresko, Fiskegarn, Hverdagsklær, Kjelke, Sydvest, Kipe, Isfiske

Fotografi ubb-kk-1318-1706

Knud Knudsen

Rembedalsfossen i Simodalen, Hardanger.

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-3219

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Frugtplukning)

Fruktplukking på Tokheim

Barn, Jente, Eple, Kurv, Gutt, Hesje, Frukttrær, Stige, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0833

Knud Knudsen

Parti af veien til Vøringfos (Fossen ved Tveito) Hardanger

Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08105

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Fotografert på Tokheim

Gutt, Hverdagsklær, Tregjerde, Bekk, Skinnsekk

Fotografi ubb-kk-1318-1656

Knud Knudsen

Hardanger: Gadeparti i Odde

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Mann, Hage, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-ns-2046

Knud Knudsen

Parti af Simadalsfjorden, Eidfjord i Hardanger

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1758

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Fotografi ubb-kk-1622-08060b

Knud Knudsen

Skydsstationen Gryting, Røldal.

Gryting var skysstasjon mellom 1878 og 1894.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Klestørk

Fotografi ubb-kk-1318-3245

Knud Knudsen

Udsigt fra Gaarskleiverne nedover mod Seljestad.

1882-10-27

Vei, Veislynge, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2305

Knud Knudsen

Parti ved Veien til Skjøggedalsfossen, Hardanger

Fjell, Mann, Hytte, Gutt

Fotografi ubb-kk-1318-3181

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Legg merke til fotografens mørkeromstelt i båten.

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Færing, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0855

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fjell, Gård, Robåt, Gutt, Naust, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-0546

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger.

Fjord, Kirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1744

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fotografert på østsiden av Sørfjorden

Fjell, Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-0572

Knud Knudsen

Hotel Fredheim i Røldal.

Vei, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-3242

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Fjord, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0224

Knud Knudsen

Parti af Simadalsfjorden, Eidfjord i Hardanger.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1735

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger

Fjord, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-1638

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Hønerævskøyte fotografert på Sørfjorden i Hardanger. Høneræva er en forlengelse av dekket. Det er en plattform som er kuttet tvers av litt bak roret.

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Fraktefartøy, Kipe, Hønerævskøyte

Fotografi ubb-kk-1318-0853

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Knudsens mørkeromstelt i robåten bakerst i bildet.

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Hardangerjakt, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0844

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Folgefonden fra Gjerde i Hardanger ( Mysevandet optaget 25.juli)

1892-06-25

Negativet er merket med 25-06-92, så bildet kan være fotografert i juni og ikke juli som tittelen opplyser om

Isbre, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1757

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Mysevandet ved Veien Odde-Sundal

Vann, Is

Fotografi ubb-kk-ns-2066

Knud Knudsen

Stensdalsfossen, Nordheimsund i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08128b

Knud Knudsen

Strandparti, Baad med Seil og Figurer. (Motiv for Malere)

Fotografert ved de gamle Tokheimsnaustene

Fjord, Robåt, Mann, Gutt, Seil, Hverdagsklær, Færing, Oselver

Fotografi ubb-kk-1318-1674

Knud Knudsen

Parti fra Ragde i Hardanger

Gård, Skog, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0181

Knud Knudsen

Parti ved Tyssedal, Odde i Hardanger.

Utsikt mot Ednafossen

Fjell, Fjord, Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08071

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

Isbre, Robåt, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1584b

Knud Knudsen

Hardanger: Odde

Fjord, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-2048