Knud Knudsen

Parti ved Vøringfos i Hardanger (Fossens Udløb)

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0401

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei i Eide, Graven i Hardanger.

Gård, Fjell, Trebro, Elv, Vei, Stabbestein, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-0975

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen i Odde, Hardanger

Fjell, Elv, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0994

Knud Knudsen

Strandfossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Foss, Vei, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-2477

Knud Knudsen

Parti af veien ved Eidfjordvandet, Hardanger

Mann, Man, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08092

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Færing, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0849

Knud Knudsen

Parti af Røldalsfjeldet (Gaarsbotnen).

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3240

Knud Knudsen

Parti af Seljestad ved Folgefonden i Baggrunden.

Gård, Fjell

Fotografi ubb-kk-1318-2304

Knud Knudsen

Parti Ved Vøringfos i Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-1318-0106

Knud Knudsen

Vøringfos i Hardanger

Foss, Elvestryk, Regnbue

Fotografi ubb-kk-1318-3214

Knud Knudsen

Odde i Hardanger

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-nnx-0047

Knud Knudsen

Parti af Gaarsbotten, Hardanger

Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0976

Knud Knudsen

En Husmandsstue i Hardanger

Husmannsplass

Fotografi ubb-kk-ns-0257

Knud Knudsen

Skjørdalsfossen, Jondal i Hardanger

Isbre, Fjell, Foss, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1714

Knud Knudsen

Rembedalsfossen i Simodalen, Hardanger.

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-3219x

Atelier K. Knudsen

Odda, Hardanger

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-pk-2987

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0355

Knud Knudsen

[Vøringfos i Hardanger]

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-nd-0585

Knud Knudsen

Parti af Skjærven i Hardanger

Mann, Man, Vei, Veianlegg, Skjæring

Fotografi ubb-kk-1622-08151

Knud Knudsen

Vefos ved Hildal, Odde i Hardanger.

Fjell, Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0181

Knud Knudsen

Parti af Freim i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0178

Knud Knudsen

Udsigt over Sørfjorden fra Tokheim, Odde i Hardanger.

Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0002

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Fjell, Tunnel, Karjol

Fotografi ubb-kk-nc-9631

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Gård, Fjell, Foss, Kvern/mølle (bygdemølle)

Fotografi ubb-kk-ns-1068

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger.

Bygd, Fjord, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0031

Knud Knudsen

Parti fra veien til Vøringfos ( ved Tveito) Hardanger

Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08103

Knud Knudsen

Parti af Buerbræen i Hardanger

Isbre

Fotografi ubb-kk-1318-0508

Knud Knudsen

Parti nær Rembesdalsfossen i Simodalen, Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0591

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Utkjøring av gjødsel

Hest, Gård, Slede, Mann, Man, Tun, Åkerbruk, Trekjørel, Jerngryte, Gjødselskuffe

Fotografi ubb-kk-1318-0870

Knud Knudsen

Et gaardstun i Hardanger

Tokheim i Odda fotografert mot Sørfjorden og Eitrheimsneset

Gård, Fjell, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0266

Knud Knudsen

Parti af Veien til Vøringfos, Eidfjord i Hardanger (Ved Tveito)

Gård, Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0393

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Vøringfos Maabødalen, Hardanger.

Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-3206

Knud Knudsen

Parti fra Simadal, Eidfjord i Hardanger.

Gård, Hesje, Uthus, Dal, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1731

Knud Knudsen

Parti af veien ved Eidfjordvandet, Hardanger

Fjell, Fjord, Mann, Man, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08093

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0089

Knud Knudsen

Reisen i Hardanger 1897

Landskap, Landscape, Fotoalbum

Album ubb-kk-fol-062

Knud Knudsen

Hardanger:Parti af Veien Odde - Skjeggedalsfossen

Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08073a

Knud Knudsen

Parti ved Godøsund

Gjestgiveriet i Godøysund i bakgrunnen

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-2127-1573

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Fotografert bortover Brotateigen/Eitrheimsvegen mot Kleivavika

Barn, Child, Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Naust, Vei, Hverdagsklær, Trematerialer, Færing, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0843

Knud Knudsen

Parti fra Nedre Vasenden, Eide i Hardanger

Gård, Robåt, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Naust, Telegrafstolpe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08136

Knud Knudsen

Parti fra Skjærven, Graven i Hardanger

Fjell, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0424

Atelier K. Knudsen

Veien Odda - Tyssedal

Landskap, Landscape, Bolighus, Residential Building, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-2993

Knud Knudsen

Parti fra nedre Vasenden, Eide i Hardanger.

Gård, Fjell, Hesje, Naust, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-1776

Knud Knudsen

Parti nedover Oddedalen, Hardanger

Gård, Fjell, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08033

Knud Knudsen

Bredskred, Odde i Hardanger

Fjell, Snøskred, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0069

Atelier K. Knudsen

Ulvik I Hardanger

Landskap, Landscape, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-pk-0560

Knud Knudsen

Parti af veien til Vøringsfos, Hardanger

Mann, Man, Vei, Tregjerde, Hestekjerre, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1622-08098b

Knud Knudsen

Parti fra den nye Vei, Odde i Hardanger

Fjell, Elv, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-0124

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Kvinne, Woman, Barn, Child, Familie og slekt, Mann, Man, Hverdagsklær, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-1660

Knud Knudsen

Parti fra Tokheimsdalen i Hardanger

Kvinne, Woman, Fjell, Trebro, Bekk

Fotografi ubb-kk-ns-0016

Knud Knudsen

Parti fra Askene i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0264

Knud Knudsen

Parti ved Tyssedal i Hardanger

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0215

Knud Knudsen

Parti fra Tokheim i Odde, Hardanger

Gård, Bygd, Helletak

Fotografi ubb-kk-2127-1732

Knud Knudsen

Parti ved Gjerde Mauranger i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-1622-09416

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger.

Fjord, Hesje, Øy, Åkerbruk, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0963

Knud Knudsen

Parti fra Veien til Vøringfos, Hardanger.

Fjell, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-3208

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0098

Knud Knudsen

Vøringfos i Hardanger

Foss, Elvestryk, Regnbue

Fotografi ubb-kk-1318-3214x

Knud Knudsen

Poteteshøstning i Hardanger

Kvinne, Woman, Mann, Man, Sinkbøtte, Hverdagsklær, Spade, Potetopptak

Fotografi ubb-kk-2127-1733

Knud Knudsen

Kone og Pige fra Hardanger

Kvinne, Woman, Hardangerbunad, Tine, Skautekone

Fotografi ubb-kk-1622-08858

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger

Bygd, Fjord, Hesje, Hesjestaur

Fotografi ubb-kk-1318-1741

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-0997

Knud Knudsen

Brudefølge i Hardanger

Bryllup, Gård, Bunad, Brudefølge, Brudepar, Hardangerbunad, Kronebrud, Hardangerskaut, Bryllupsgård, Felespiller

Fotografi ubb-kk-ns-1767

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger

Gård, Fjell, Fjord, Kirke, Hesje, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-0964

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Kvinne, Woman, Bygd, Mann, Man, Gutt, Boy, Tine, Hverdagsklær, Filthatt, Hardangerskaut, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1699

Knud Knudsen

Laatefos Odde i Hardanger

Foss, Mann, Man, Vei

Fotografi ubb-kk-nc-8029

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Odda fotografert med den gamle steinkirken til høyre, til venstre for den er Monsens hotell. Rymbelen er midt på bildet. Steinkirken ble revet i 1870

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Naust, Vei, Fraktefartøy, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0273

Knud Knudsen

Parti ved Lofthus, Hardanger

Fjell, Fjord, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Havnebod, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0865

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger

Fjell, Bygd, Fjord, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1770

Knud Knudsen

Parti af Veien til Laatefossen i Odde, Hardanger.

Gård, Fjell, Trebro, Elv, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-1318-2481

Knud Knudsen

Parti af Veien til Vøringfos, Eidfjord i Hardanger

Gård, Fjell, Bygd, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0389

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei i Hardanger.

Vegen langs Sandvinvatnet

Fjell, Vei, Vann, Rekkverk, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0013

Knud Knudsen

Parti af Askene i Hardanger

Gård

Fotografi ubb-kk-ns-0255

Knud Knudsen

Fiskere paa Isen. (Motiv for Malere).

Barn, Child, Gård, Fjell, Jente, Girl, Mann, Man, Gutt, Boy, Tresko, Fiskegarn, Hverdagsklær, Kjelke, Sydvest, Kipe, Is, Isfiske

Fotografi ubb-kk-1318-1706

Knud Knudsen

Rembedalsfossen i Simodalen, Hardanger.

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-3219

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger. (Frugtplukning)

Fruktplukking på Tokheim

Barn, Child, Eple, Jente, Girl, Basket, Kurv, Gutt, Boy, Hesje, Frukttrær, Stige, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0833

Knud Knudsen

Parti af veien til Vøringfos (Fossen ved Tveito) Hardanger

Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1622-08105

Knud Knudsen

En Gruppe. (Motiv for Malere)

Fotografert på Tokheim

Gutt, Boy, Hverdagsklær, Tregjerde, Bekk, Skinnsekk

Fotografi ubb-kk-1318-1656

Knud Knudsen

Hardanger: Gadeparti i Odde

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Hage, Mann, Man, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-ns-2046

Knud Knudsen

Parti af Simadalsfjorden, Eidfjord i Hardanger

Skog, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-1758

Knud Knudsen

Skydsstationen Gryting, Røldal.

Gryting var skysstasjon mellom 1878 og 1894.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Drying Clothes, Klestørk

Fotografi ubb-kk-1318-3245

Knud Knudsen

Udsigt fra Gaarskleiverne nedover mod Seljestad.

1882-10-27

Vei, Veislynge, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2305

Knud Knudsen

Parti ved Veien til Skjøggedalsfossen, Hardanger

Fjell, Mann, Man, Gutt, Boy, Hytte

Fotografi ubb-kk-1318-3181

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Legg merke til fotografens mørkeromstelt i båten.

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Færing, Fotoutstyr, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-0855

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Gård, Fjell, Robåt, Gutt, Boy, Naust, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-0546

Knud Knudsen

Parti fra Ulvik i Hardanger.

Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-1744

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Fotografert på østsiden av Sørfjorden

Gård, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-0572

Knud Knudsen

Hotel Fredheim i Røldal.

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-3242

Knud Knudsen

Parti af Elven ved Ullensvang i Hardanger

Fjell, Fjord, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0224

Knud Knudsen

Parti af Simadalsfjorden, Eidfjord i Hardanger.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1735

Knud Knudsen

Jondal i Hardanger

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-1638

Knud Knudsen

Parti fra Sørfjorden, Hardanger

Hønerævskøyte fotografert på Sørfjorden i Hardanger. Høneræva er en forlengelse av dekket. Det er en plattform som er kuttet tvers av litt bak roret.

Fjell, Fjord, Robåt, Mann, Man, Fraktefartøy, Kipe, Hønerævskøyte

Fotografi ubb-kk-1318-0853

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Mysevandet ved Veien Odde-Sundal

Vann, Is

Fotografi ubb-kk-ns-2066

Knud Knudsen

Strandparti, Baad med Seil og Figurer. (Motiv for Malere)

Fotografert ved de gamle Tokheimsnaustene

Fjord, Robåt, Mann, Man, Gutt, Boy, Seil, Hverdagsklær, Færing, Oselver

Fotografi ubb-kk-1318-1674

Knud Knudsen

Parti fra Ragde i Hardanger

Gård, Skog, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0181

Knud Knudsen

Parti ved Tyssedal, Odde i Hardanger.

Utsikt mot Ednafossen

Fjell, Foss, Fjord

Fotografi ubb-kk-1622-08071

Knud Knudsen

Bondhusbræen i Mauranger, Hardanger

Isbre, Robåt, Mann, Man, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1584b

Knud Knudsen

Hardanger: Odde

Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ns-2048

Knud Knudsen

Parti fra Utne i Hardanger

Huset til venstre er den gamle tingstova. Hus nr.2 er Utne Hotel som er utvidet og påbygd flere ganger.

Gård, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Turisme, Naust, Tregjerde, Dal, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-1318-0279

Knud Knudsen

Parti af den nye Vei ved Sandvensvandet, Odde i Hardanger.

Fjell, Vei, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-1756