Rennord

Brever fra presterne i Bergens stift til biskop Neumann med optegnelser om de i deres respektive prestegjeld brukelige navne av førkristelig oprindelse. 40

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Personnavn, Bergens Museum, Navneskikk

Brev ubb-ms-0262-b-23-a