Bjørn Helland-Hansen

Vestsiden av veien 7 km nordøst for Øvre Soppero.

1912-04-28

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0064

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Portrett av mann, Øvre Soppero.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0063

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Bygd, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0060

Bjørn Helland-Hansen

Vestsiden av veien 7 km nordøst for Øvre Soppero.

1912-04-28

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0064

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Portrett av mann, Øvre Soppero.

Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0063

Bjørn Helland-Hansen

Høiden bak Øvre Soppero postaapneri.

1912-04-27

Landskap, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0057

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Bygd, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0058

Bjørn Helland-Hansen

Høiden bak Øvre Soppero postaapneri.

1912-04-27

Landskap, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0057

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Bygd, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0059

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Bygd, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-b-0059

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Bygd, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0058

Bjørn Helland-Hansen

Panorama fra østsiden av Øvre Soppero.

1912-04-28

Landskap, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning

Fotografi ubb-ms-2146-a-0061

Bjørn Helland-Hansen

[Uten tittel]

1912-04-28

Gruppebilde, Øvre Soppero.

Samer, Feltarbeid, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Gruppebilder

Fotografi ubb-ms-2146-a-0062