Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland)

1466-03-22

Fire menn stadfester at alle de sel-leier, som ligger omkring Alvisøy, tilhører Berøy, Moster i Finnås. Major N.A. Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt.

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støl

Diplom ubb-diplom-0151

Ukjent

Finnaas

Landskap, Friluftsliv, Mann

Fotografi ubb-bs-fol-01445-044b