Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken, oparbeidet

Gatelys, Vei, Metallgjerde

Fotografi ubb-wil-a-053

Ralph L. Wilson

Parti Heien, Johannesens hus

Pakterhuset til Frydenlund ca 1906. Sogneprestboligen. Gloppegården. Øvre Heien. Tidligere Øvre Sandviksvei 101, nå Formannsvei 17.

Bolighus

Fotografi ubb-wil-a-112

Atelier KK

[Sandviken]

Heien 2 m.fl. sett nedenfra

Bolighus, Gate, Mann, Trehusbebyggelse by, Byggeplass

Fotografi ubb-kk-n-347-056

Olai Schumann Olsen

[Heien]

Heien

By- og småsteder, Villa, Gate, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-so-0241

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-033

Olai Schumann Olsen

[Heien, Sandviken]

Heien, Sandviken

Gatelys, Barn, By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0240

Ralph L. Wilson

Heien n - s før opparbeidelse

Landskap

Fotografi ubb-wil-a-047