Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken, oparbeidet

Gatelys, Vei, Metallgjerde

Fotografi ubb-wil-a-053

Ralph L. Wilson

Parti Heien, Johannesens hus

Pakterhuset til Frydenlund ca 1906. Sogneprestboligen. Gloppegården. Øvre Heien. Tidligere Øvre Sandviksvei 101, nå Formannsvei 17.

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-wil-a-112

Atelier KK

[Sandviken]

Heien 2 m.fl. sett nedenfra

Gate, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-347-056

Olai Schumann Olsen

[Heien]

Heien

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Villa, Tregjerde, Steinmur

Fotografi ubb-so-0241

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Manuskriptet er antagelig skrevet av Henrich Larsen Scavenius, der var sogneprest i Gjerstad i tiden 1709-1716

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, Religion, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

Manuskript ubb-ms-0160

Ralph L. Wilson

Heien, Sandviken

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-wil-a-033

Olai Schumann Olsen

[Heien, Sandviken]

Heien, Sandviken

Gatelys, Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Tregjerde

Fotografi ubb-so-0240

Ralph L. Wilson

Heien n - s før opparbeidelse

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-wil-a-047