Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Repro av tegning, eiendommen Sandviken - reperbanen og naust, lager, tjærehus m.m.

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-284-020

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Repro av tegning, eiendommen, Sandviken - reperbanen og naust, lager, tjærehus m.m.

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-284-022

Widerøe's Flyveselskap A/S

O. Nilsen & Søn A/S, Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005627

Atelier KK

Eiendommen, Sandviken

Repro av tegning, eiendommen, Sandviken - reperbanen og naust, lager, tjærehus m.m.

Tegning, Reperbane, Not- og garnfabrikk, Repslagere, Not- & garnfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-284-021

Gustav Brosing

Nilssens reperbane i Sandviken

Interiør, Reperbane

Fotografi ubb-bros-00158b

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005628

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005628

Gustav Brosing

Nilssens reperbane i Sandviksveien.

Gatelys, Reperbane

Fotografi ubb-bros-00158a