J.P. Friis

En ganske merkelig "Rullesten".

Geologi, Folketro

Artikkel ubb-tskr-naturen-1901-01-03

Bjørn Helland-Hansen

Dagbog "Michael Sars" 1900.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-012

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 30

Omfatter zoologiske og geologiske optegnelser. Alt paa løse blader.

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-a-30

Bjørn Helland-Hansen

Dagbog fra kommandørfartøiet "Heimdal"s reise mai 1901.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-010

Michael Krohn

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Michael Krohn

1851-12-09

Michael Krohn var distriktslege i Bø i Vesterålen 1846-1856

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-13