Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-25

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-054817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Sørheims fabrikk Nordås møbelfabrikk sees til venstre, og Skjold skole til høyre

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053463

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017589

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

DNB sitt bygg som i dag er en del av Laguneparken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053464

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-05-17

Skjold skole og Skjold gård

Flyfoto, 17. mai, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-f-017585

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053482