Frans Julius Fahlman

Brev til Daniel Cormelius Danielssen fra Frans Julius Fahlman

1854-09-26

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-29

Sven Lovén

Brev til D.C. Danielssen fra Sven Lovén

1878-10-09

Zoologi, Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-27

Kvittering Christian Magnus Falsen juli år?

1800-tallet, Kvittering

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-42

Gustaf Adolf Sparre

Brev til D.C. Danielssen fra riksmarskalk G.A. Sparre.

1873-05-31

Brevet gjelder overrekkelse av minnemedalje i sølv til Danielssen.

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-06

Christian Magnus Falsen

Deres Maiestær, de forenede Rigers naadisgte Dronning!

1800-tallet

Tale ubb-ms-0178-f-21

Carl Gustaf Santesson

Brev til D.C. Danielssen fra professor Carl Santesson.

1877-12-12

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-23

Daniel Georg Lindhagen

Brev til D.C. Danielssen fra D.G. Lindhagen.

1877-12-26

Danielssen medlem av Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien.

Brev ubb-ms-2083-c-5-06

Kvittering Christian Magnus Falsen 24. Juli 1821

1821-07-24

1800-tallet, Kvittering, Kommisær

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-41

Carl Johans confirmation av hans overkrigskommissærstitel.

1818-02-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Theater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-a-02

Gustaf Lewenhaupt

Kongens Majestets Øverste Kammerherre anmoder den norske Stortingets deputasjon å innfinne seg neste torsdag den 19. juni i Kongen Majestets rom klokken 11.

1823-06-16

Hans Kongelige Majestet mottar Hennes Kongelige Majestet Kronprinsessen.

1800-tallet, Innbydelse, Giftemål

Brev ubb-ms-0178-f-17

Daniel Georg Lindhagen

Brev til D.C. Danielssen fra Daniel Georg Lindhagen.

1881-04-06

Bergens Museum

Brev ubb-ms-2083-a-4-21

Christian Michelsen

Brev til Søren Falch fra Christian Michelsen, datert Stockholom 19. april 1904

1904-04-19

Brev ubb-ms-2107-a-03

Christian Magnus Falsen

Naadigste Fyrstinde! Norges og Sveriges Kronprindsesse!

1800-tallet

Tale ubb-ms-0178-f-20

Frans Julius Fahlman

Brev til Daniel Cormelius Danielssen fra Frans Julius Fahlman

1854-09-26

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-2-29

Sven Lovén

Brev til D.C. Danielssen fra Sven Lovén

1880-07-23

Bergens Museum, Den norske Nordhavs-Expedition 1876-78

Brev ubb-ms-2083-a-4-07

Kvittering (nota) på blant annet 1 Nordstjernekommandørs kors 7. september 1821.

1821-09-07

1800-tallet, Kvittering, Nordstjerneordenen

Kvittering ubb-ms-0178-a-03-35

Flemming

Invitasjon 30. juni 1823 til Christian Magnus Falsen til gudstjeneste i Slottskirken nestkommende torsdag.

1823-06-30

Samtlige herr riddere skal være kledd i full ordensdrakt.

1800-tallet, Gudstjeneste

Brev ubb-ms-0178-f-09

Gustaf Lewenhaupt

Kongelige Majestets kammerherre har den ære å underrette Christian Magnus Falsen at den kongelige familien mottar mandag den 23. førstkommende i anledning Hans Majestets Kronprinsens forloving.

1823-06-21

Stortingets deputasjon samles i Stora Galleriet ved Kongens Store Sengekammer.

1800-tallet, Innbydelse

Brev ubb-ms-0178-f-13