George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 3+4

Bind fire begynner på side 521.

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer

Bok ubb-romertall-foliant-xvi-a-ste-03

Peter Frederik Suhm

Om de nordiske Folks ældste Oprindelse

Trykt hos Johan Christian og Georg Christopher Berling. Og findes tilkiøbs i Mummens Boglade paa Børsen i No. 5

Norden, Befolkning

Bok ubb-romertall-oktav-xiii-b-suh-01

George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 2

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer

Bok ubb-romertall-foliant-xvi-a-ste-02

H.B. Melchior

Den danske Stats og Norges Pattedyr : et Priisskrift

Zoologi, Pattedyr

Bok ubb-romertall-oktav-ii-m-1-mel-01

George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 1

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer

Bok ubb-romertall-foliant-xvi-a-ste-01